Newsletter 11


Cartier Award 2010 pro za?ínající um?lce/um?lkyn?

 

Cena Cartier pro za?ínající um?lce a um?lkyn? do t?iceti let žijící mimo Velkou Británii je nejv?tší iniciativou Projektu Frieze, která je realizována ve spolupráci s londýnským studiem Gasworks a sponzorována spole?ností Cartier. Um?lci a um?lkyn? mohou p?edkládat nové práce, které budou p?edstaveny v roce 2010 v rámci Festivalu Frieze Fair 2010. Projkety mohou mít podobu sitespecific instalací, p?edstavení, performancí, filmu, videa ?i tišt?ných prací. Cena Cartier zahrnuje t?ímesí?ní pobyt v londýnském studiu Gasworks v?etn? ubytování, diet a cestovného; náklady na realizaci projektu ve výši Ł10,000 a honorá? pro tv?rce Ł10,000. Uzáv?rka pro p?edložení projektu je 4. ledna 2010. 

 

The Cartier Award 2010

The Cartier Award for emerging artists living outside the UK is a major initiative by Frieze Projects in collaboration with Gasworks and sponsored by Cartier.

Artists are invited to propose a new work to be realised at Frieze Art Fair 2010 which will be produced under the auspices of Frieze Projects. Projects may take the form of site-specific installation; performance; film; video and print work.

 

The Cartier Award includes:

- A 3 month residency at Gasworks from August to October 2010 including ?accommodation, per diems and travel expenses ?
- Project production costs of up to Ł10,000 ?
- An artist’s fee of Ł1,000

 

The Cartier Award selection committee 2010 is:

Roger Hiorns (Artist)
Grazia Quaroni (Curator, Cartier Foundation for Contemporary Art) ?
Catalina Lozano (Residencies Co-Ordinator, Gasworks)
Curator, Frieze Projects

The Cartier Award is open to non UK based artists within five years of graduating from an undergraduate or postgraduate degree, or under 30 years of age.

An online application form is now available.

Gasworks is a contemporary arts organisation in South London housing 12 artists’ studios and presenting a programme of exhibitions, residencies, international fellowships and educational projects.

Cartier has a long-standing relationship with contemporary art. More than 20 years ago the company established the Cartier Foundation for Contemporary Art in Paris – a unique example of corporate patronage for contemporary art.

Cartier is the associate sponsor of Frieze Art Fair supporting Frieze Projects and The Cartier Award. 

Application deadline is January 4th, 2010.

 

If you have any queries about an application already submitted, please contact foundation@frieze.com   


On Line Application Form at  http://cartier.friezeartfair.com/

Cena Strabag 2010 pro um?lce do ?ty?iceti let

 

Mezinárodní cena Strabag je ud?lována um?lc?m do ?ty?iceti let na propagaci um?ní malby a kresby. Tato cena navazuje na p?vodní Strabag Art award, která byl ud?lována v pr?b?hu posledních t?inácti let rakouským um?lc?m a um?lkyním. V letech 2009 - 2011 se mohou o cenu ucházet um?lci a um?lkyn? z Rakouska, Ma?arska, ?eské republiky a Slovenska. Po uplynutí t?í let bude cena ud?lována um?lc?m z dalších vybraných zemí. Hlavní cena Strabag Artaward International má výši 15000 Euro. Uzáv?rka pro p?edkládání projekt? je 7. b?ezna 2010.

 

The Strabag Artaward International is an award for the promotion of art in the fields of painting and drawing for artists of up to 40 years of age. This new award succeeds to the former Strabag Artaward, which had been awarded to Austrian artists over the last 13 years. The Strabag Artaward International will be given away to artists from four countries, with the participating countries changing every three years.

Participating countries 2009 - 2011: AUSTRIA, HUNGARY, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA From 2009 to 2011 artists from Austria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia are invited to participate. At the end of these three years, the new participating countries will be chosen. Austria as the home country of Strabag SE is a permanent starter.

The main prize of the Artaward is EUR 15.000. In addition, there are four runners-up prizes of EUR 5.000 each. After the award ceremony and the collective exhibition of all the prize-winning works, each of the five winners will get a solo exhibition at the Artlounge of the Strabag Haus Vienna.

Please read the rules of award exactly before your participation. You can apply online at www.strabag-kunstforum.at/artaward from 11 February to 7 March 2010.


STRABAG KUNSTFORUM
A-1220 Wien, Donau-City-Strasse 9
Tel.: +43 1 22422/1848
kunstforum@strabag.com

http://www.strabag-kunstforum.at 

Kamiyama reziden?ní pobyt v oblasti visual arts

Obrázek k ?lánku Kamiyama reziden?ní pobyt v oblasti visual arts

Kamiyama, Japonsko Reziden?ní pobyt na ostrov? Shikoku pro t?i um?lce ?i um?lkyn? p?sobící v oblasti malby, kresby, sochy, instalace nebo land artu. Rezidence není ur?ena pro tv?rce z oblasti performing arts ?i produk?ní. Pobyt bude zahájen v srpnu a ukon?en v listopadu 2010. Jednou z podmínek ú?asti je dobré zdraví rezident? a znalost japonštiny ?i angli?tiny. Úst?edním motivem projektu KAIR, Kamiyana Artist in Residence, je rozvoj mezinárodního um?leckého st?ediska ve vesnici Kaiyama, ležící na východ? japonského ostrova Shikoku. Uzáv?rka po p?edložení žádosti je 1. b?ezna 2010. 

 

Kamiyama Artist in Residence
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” www.in-kamiyama.jp/en/art/6482
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” is the main purpose behind the KAIR Project. Our hope is that the artists will produce works full of originality, influenced by the experience of spending time amidst the timeless nature of Kamiyama, deep in the Japanese countryside, and inspiration from interacting with the friendly local people.

Period of Program
August 19 - November 7, 2010

Number of invited artists

3 artists

Application requirements
To apply for the program, applicant must:

- be involved with painting, drawing, sculpture, installation, land art and other art making. Grants are 
not made in the disciplines of performance art or production art.

- be able to be independent and capable of working and living on one’s own.

- be able to produce at least of one piece of art and give a presentation of works including display and withdrawal for oneself within the period.

- understand the purpose of one’s visit to KAIR, and be able to present over 4/5 of period of our program in Kamiyama.

- be able to lead community life with other artists on the program and to communicate with local people including the exchange program.

- be able to speak and understand either English or Japanese daily conversation.

- be in good health

How to Apply:

Applicants are asked to write required documents in either Japanese or English.

Application guidelines

Application form

Application deadline: 01/03/10 (submission)
 
Kontakt:
The Kamiyama Artist in Residence Committee
132 Jinryo Aza Nakazu, Kamiyama-cho Myozai-gun
771-3310  TOKUSHIMA
Japan
tel: +81-88-676-1177
fax: +81-88-676-1177
applytokair@gmail.comkair2009@in-kamiyama.jp

http://www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/4. Ro?ník ceny NG 333 Národní  galerie  v  Praze  vyhlásila  4.  ro?ník  Ceny  NG  333  a  Skupiny  ?EZ.  Uzáv?rka  sout?že  je  13.  9. 2010.  DESIGN CABINET CZ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY Design  Cabinet  CZ,  nada?ní  program  Nadace  pro  rozvoj  architektury  a  stavitelství,  hledá  spolupracovníky  (v?k  nerozhoduje):  zájemce  nebo  studenty/studentky  kurátorských  studií, publicistiky  a  žurnalistiky  z celé  republiky,  zájemce  nebo  studenty/studentky  architektury, interiéru,  designu  a  výstavnictví,  zájemce  nebo  studenty/studentky  produkce  (p?ednášek,  workshop?,  sout?ží  a  výstav  v ?R  i  zahrani?í),  zájemce  nebo  studenty/studentky  pro kampan?  a  PR  akce;  pro  ?innosti:  recenze,  kritiky,  ?lánky,  rozhovory  s designéry  a informace  o  r?zných  akcích,  výstavách  apod.  z celé republiky  na  webové  stránky,  mapování  stavu  ?eského,  moravského  a  slezského  designu,  aktivace  ?innosti  knihovny  designu  v Nadaci  pro architektury  a  stavitelství,  organizace  sout?ží  a  výstav  designu,  mediální  kampan?,  PR  a  odborné ?lánky o designu pro web, více na http://www.designcabinet.cz/o?nas.      OBNOVA Pamatek 2010 - Soucasna tvorba v historických uzemích Pozvánka na 10. konferenci s vystavou a exkurzemi: 23. - 24. 3. 2010, uzaverka prihlasek 12. 3.  2010 nebo  p?i  napln?ní  kapacity  sálu  /  Konference  se  zam??uje  na  problematiku  novostaveb  v historických  ?ástech  m?stských  sídel.  Na  p?ednáškách  a  exkurzích  budou  prezentovány  zda?ilé realizace. Thákurova on?line 

ERSTE university courses

We would like to inform you about a call for submissions of proposals for university courses. The call is the kick-off of a new project initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. The call wants to encourage the development of new university courses in the fields of art history, cultural studies and cultural sciences. Please find the full text of the call in the attachment. For detailed information and to download the application documents please visit the website: www.wus-austria.org/patterns_lectures. The deadline for submitting proposals is Sunday, 7 March 2010.

4TH LUBLIN INDEPENDENT FILM FESTIVAL GOLDEN ANTEATERS 2010

Organizers of 4th Lublin Independent Film Festival Golden Anteater 2010, which will be held in April 2010, inform all interested amateur filmmakers and film school students that can now submit their work for the International Amateur Film Competition and the International Student Film competition.Films please be sent to: Kinoteatr Projekt Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin POLAND postscript „Golden Anteaters”. Golden Anteater is an award granted by the festival enthusiasts for enthusiasts. We appreciate anyone who tries to express themselves through independent cinema, we reward those who do it best. Films will be awarded in many categories. Tradition of Lublin Independent Film Festival Golden Anteaters is inventing some crazy categories. Do not wait and submit your short film made of any technique which runtime does not exceed 30 minutes. The deadline for submitting entries is March 19, 2010. All the details, regulations and registration form you can find on the website: www.zlotemrowkojady.pl/en/ and http://www.kinoteatrprojekt.pl/; contact the organizers: mrowkojady@o2.pl.Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript

Generace ‘89

Od 16. listopadu 2009 do 31. ledna 2010, mladí lidé narození  v roce 1989, ob?ané jedné z devíti evropských zemí – ?eská republika, Bulharsko, Rakousko, N?mecko, Belgie, Ma?arsko, Polsko, Rumunsko, Velká Británie – mají šanci zapojit se do celoevropského projektu „Generace 89″. Tento projekt konaný pod záštitou pana Václava Havla chce p?ipomenout výro?í pádu totalitních režim? v Evrop? a poskytnout t?m, kte?í se narodili v roce 1989, platformu pro jejich komunikaci. Mladí lidé budou mít možnost debatovat o zkušenostech z minulosti a o o?ekáváních sou?asných ob?an? Evropské unie. Podrobné informace o projektu a p?ihlášky jsou k dispozici na adrese http://www.generation89.eu/

Externí designér pro sportovní textil

Firma Hi-tec Sports Mid Europe, s.r.o., se sídlem ve Ž?á?e nad Sázavou hledá pro externí výpomoc designéra. Jedná se o spolupráci na 2 kolekcích sportovního textilu ro?n? (?asov? duben, kv?ten, ?íjen, listopad). Kompletní návrh a zpracování asi 20–40 design? (za rok) pro outdoor, sport - leisure, surf, snowboard, ski, street, travel  (mix)… P?edevším pánská ?ást kolekce se zam??ením na tyto typy výrobk?: mikiny, tri?ka, šortky, kalhoty, lyža?ské ?i snowboard bundy, p?ípadn? outdoor bundy a kalhoty, softshell bundy atd. Návrh dle požadavk? by m?l být vyobrazen v illustrátoru s možností dalších úprav, v jedné barevné kombinaci, aby byly rozpoznatelné švy, prošití a jiné detaily + rozložení barev na designu. K tomuto designu dopracovat grafiku (potisky, výšivky, loga) - bude v designu+zvláš?. Vše musí být schopné p?ebarvování, rozložené do vrstev pro snadnou manipulaci. K designu m?že být podán návrh týkající se materiál?, techniky potisku ?i výšivky, techniky detail? atd. Práce na živnostenský list, p?ípadn? dohodu o provedení práce - zde jsme však limitování po?tem hodin. Sazba jednotná za jeden schválený finální design. P?edpoklad znalost konkuren?ních sportovních zna?ek, trendy v materiálech, barvách, aplikacích pro dané sezóny. Komunikace p?es mail, telefon + ob?asné meetingy p?ímo na centrále. P?ed za?átkem spolupráce budeme požadovat ukázky dosavadních prací. V p?ípad? zájmu a dalších informací kontaktujte: Ing. Darinu Opluštilovou (vedoucí odd?lení vývoje textilu), e-mail: darina@hitec.cz, Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript telefon: 724 265 995.

Strabag Artaward International 2010

The Strabag Artaward International is an award for the promotion of art in the fields of painting and drawing for artists of up to 40 years of age. From 2009 to 2010 artists from Austria, Hungary, Czech Rep. and Slovakia are invited to participate. You can inform and apply online at www.strabag-kunstforum.at

Studenta (d?íve Stip) hledá mladé kreativce!

Nejv?tší magazín pro vysokoškoláky v ?R - Studenta (d?íve Stip) hledá mladé kreativce! Rádi uvítáme kreativní lidi s novými nápady, kte?í sledují trendy a mají chu? se realizovat a prezentovat svoji tvorbu v nejv?tším tišt?ném médiu pro studenty u nás (celk. náklad 60 000 výtisk?, 44 plnobarevných stran), stejn? jako na rychle se rozvíjejícím portálu http://www.vsup.cz/aktuality/souteze-a-nabidky/ www.studenta.cz. Hledáme: fotografy (kreativní, um?lecké) pro redak?ní spolupráci stejn? jako pro prezentaci vlastní tvorby; jiné mladé um?lce (z oblastí designu, grafiky, módy), kte?í svou tvorbu m?žou prezentovat v tišt?ném a internetovém médiu. Jsme mladý kolektiv student?, které baví práce a kte?í rádi získávají další zkušenosti. D?ležité je p?sobení v Praze a operativní ?asové možnosti. Náhledy posledních magazín? http://issuu.com/studenta/docs/studenta_cz_prosinec_09; více také na http://www.vsup.cz/aktuality/souteze-a-nabidky/www.studenta.cz; kontakt Tomáš Rašner 606 267 763, tomas.rasner@studenta.cz. Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript

Grafik Allianz, a.s.

Hledáme studenta/tku pro tvorbu grafického materiálu (podoba www stránek a plákatu) propagující prodej našich služeb. Zastupujeme pojištovnu Allianz, a.s., a máme možnost vytvo?it si vlastní webové stránky a grafický návrh propaga?ního materiálu, který bude ur?en pro širokou ve?ejnost p?edevším pro oblast Praha a St?edo?eský kraj. Odm?na bude sjednána osobn?. Termín realizace: leden - únor 2010. Reprezentant Allianz, a.s., tel.: 604114518.

sout?ž Mladý obal

15. ro?ník sout?že Mladý obal byl vyhlášen na za?átku zá?í a b?eznová uzáv?rka se rychle blíží. V letošním roce na Vás ?ekají dv? zbrusu nové kategorie – krom? kategorie zam??ené na produktový design, jejímž cílem je vytvo?it inovativní obal na sladkost, se m?žete nov? p?ihlásit i s vlastním komiksem. Novým organizátorem sout?že se stává CZECHDESIGN.CZ. Sout?ž je ur?ena student?m a mladým designér?m a výtvarník?m do 30 let. Veškeré informace k sout?ži naleznete na www.mlady-obal.cz, kde vedle pravidel sout?že jsou i doprovodné ?lánky o materiálech a rozhovory. Vyhlašovatelem sout?že je od jejího po?átku spole?nost Model Obaly. Práce se zasílají do 29. b?ezna 2010.

Nesehnutí hledají výtvarníky komiksu pro akci Global bál

NESEHNUTÍ Brno hledá výtvarníky pro akci Global bál v Hadivadle do 24. 2. 2010. Jedná se o zhotovení šesti komiks? s lidskoprávní tematikou, rozm?ry 2×1 m. www.nesehnuti.cz

Nabídka práce v mate?ských a základních školách

Nabízíme možnost pedagogické praxe - výuky zájmových kroužk? v mate?ských a základních školách za honorá? 140 až 220 K?/hod. V druhém pololetí op?t o?ekáváme velký po?et d?tí, které budou mít zájem trávit smyslupln? volný ?as v našich kroužcích. Kroužky v druhém pololetí za?ínají již od února.  Prosíme tedy zájemce o práci, aby se ozvali co nejd?íve. Marie R?ži?ková, ?editelka, D?tská agentura Kroužky, s.r.o., Mánesova 3, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. asistentka: 776 764 434, 224 250 498, mobil: 608 212 339, Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript www.krouzky.cz.

Hnutí za aktivní mate?ství hledá realizátory expozice

Rádi bychom nabídli student?m/studentkám spolupráci p?i tvorb? expozice p?íštího ro?níku festivalu Sv?tový týden respektu k porodu. Domníváme se, že by toto téma mohlo být podkladem pro ro?níkovou ?i diplomovou práci. Naše ob?anské sdružení chystá v roce 2010 již pátý ro?ník tohoto festivalu ve dnech 17. – 23. 5. 2010. Bližší informace naleznete na www.iham.cz. Spolupráce by spo?ívala v návrhu a realizaci expozice.

Work in Motion

Studenti Teorie interaktivních médií a Mangementu v kultu?e (FF MU) a FaVU v Brn?, kte?í v sou?asné dob? absolvují pracovní stáž u Interactive Arts e.V., hledají ke spolupráci um?lce ?i skupiny, kte?í ve svém díle reflektují tématiku migrace, mobility, globalizace. Interactive Arts e.V. je sdružení um?lc? se sídlem v Hamburgu, kte?í pod spole?nou zna?kou realizují svoje um?lecké a výstavní projekty. Nyní realizují  projekt Work in Motion: about migration mobility and labour v ?eské republice (Brno 2010, Ostrava 2015 v rámci kandidatury na hlavní evropské kulturní m?sto). V minulosti byl realizován již v Sofii, v lét? roku 2010 je v plánu Istanbul. Projekt je multimediální, otev?ený r?zným návrh?m, p?ístup?m zam??ených na výše uvedená témata.  Koncepce výstavy se prom??uje v závislosti na dílech tv?rc?, na kulturních podmínkách oblasti, tj. chceme se zapojit k ?eským um?lc?m z Ostravska a ud?lat pod spole?ným jménem projekt Work in Motion. Výstavu bychom cht?li uskute?nit na ja?e roku 2010 a zapojit do ní i místní tv?rce, taktéž uspo?ádat doprovodné workshopy. Více informací o Work in Motion: http://www.workinmotion.info/

Talentum

Um?lecký projekt ur?ený pro studenty - www.talentum.cz. Vystavující um?lci zde mohou svá díla navzájem hodnotit, komentovat, diskutovat v diskusním fóru, p?idat sv?j kontakt do databáze um?lc?, zhlédnout zajímavé ?lánky a využívat dalších služeb. Jedním z mnoha cíl? je snaha o vytvo?ení komunity nap?í? výtvarnými obory a alespo? náznakové zmapování sou?asné um?lecké scény. Stránky jsou nekomer?ní a jejich využívání je zdarma.

Studentpoint hledá a nabízí

Zajímáš se aktivn? o módu a design? Server www.studentpoint.cz hledá nové redaktory, vedoucího redaktora a manažera sekce móda. V p?ípad? zájmu piš na info@studentpoint.cz Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript a jako p?edm?t uve? inzerat_moda. Chceš na sebe upozornit? Projekt StudentPoint je tady od toho, aby sdružoval mladé nad?jné um?lce a pomohl jim ven na sv?t. Pokud budeš chtít upozornit na svou výstavu, um?ní, webové stránky, obchod, kulturní událost, nebo zkrátka svojí osobnost a kreativitu, posílej vše na info@studentpoint.cz Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript . Využij tak reklamy zdarma na serveru www.studentpoint.cz a dej o sob? v?d?t!

 

Nabídka spolupráce pro studenty socha?ství a malby

Artpro gallery, Revolu?ní 20, Praha 1, se pohybuje na výtvarné scén? od roku 2003 a zam??uje se na sou?asné socha?ské, ale i malí?ské um?ní. V posledních letech naše galerie p?edstavila autory mladší, st?ední i nejstarší generace (K. Bartá?ek, P. Besta, J. Flejšar, R. Franta, M. Gabriel, P. Hábl, M. Havlí?ková, A. Kašpar, I. Komárek, T. Lahoda, S. Milkov, M. Novotný, J. Róna, ?. Suška, J. Zoubek, O. Zoubek atd.). V sou?asnosti plánujeme n?kolik zajímavých projekt? do p?íštího roku, ve kterých bychom naší stálé klientele rádi p?edstavili mladší generaci malí?ské i socha?ské tvorby. Pro tyto projekty bychom rádi vybrali autory a díla, která by mohla zaujmout nápady, sv?žestí a nezávislostí, které k mládí neodmysliteln? pat?í. Pokud Vás naše nabídka spolupráce zaujala, zašlete prosím na níže uvedený e-mail ukázku Vašich prací ?i odkaz na Vaše webové stránky. V p?ípad? našeho dalšího zájmu se na Vás znovu obrátíme s podrobnostmi o námi chystaných projektech. Více o naší galerii m?žete zjistit p?ímo z webové stránky www.art-pro.cz.

Vystavujte v kavárn? Památníku Vítkov

Nabídka Památníku Vítkov s možností vystavovat v nové kavárn? Cafe Bar Vítkov, 2. patro Památníku Vítkov (ulice U památníku, Praha 3 – Žižkov). Výstavní prostor je poskytován zdarma. V kavárn? je možné p?ípadn? po?ádat vernisáže. Do budoucna provozovatelé plánují program kavárny zam??it vedle výstav na autorská ?tení, k?ty knih, jazzové ve?ery. Prostor: jedná se o 2 bílé st?ny, p?edpoklad je vystavit plakáty, fotografie, menší obrazy. V p?ípad? zájmu kontaktujte PR nebo p?ímo jednatele: Tomáš Vika, tel.: 732 546 850, vika.residence@centrum.cz. http://pamatnik.nm.cz/

Výstavy na pražské NÁPLAVCE pro léto 2010

Ivo Slavík z ob?anského sdružení Dvojka sob?, o. s., navrhuje program na pražskou Náplavku Vltava 2010 od kv?tna do zá?í 2010. Jedná se o prostor podél Vltavy od Mánesu k železni?nímu mostu, instalovat je možné v exteriéru, v interiéru v kobkách nebo na vod?. V kv?tnu pan Slavík plánuje týden pro d?tské návšt?vníky z oslovených škol (vždy dopoledne) a ve?ejnost (odpoledne). V programu by uvítal zejména workshopy pro návšt?vníky Náplavky. Materiál hradí. Vhodné jsou zejména ateliéry malby, sochy, grafiky. Pan Slavík nyní sestavuje program pro žádost o grant do konce ?íjna. Záležitost tedy sp?chá, v p?ípad? zájmu se obra?te  p?ímo na pana Slavíka, tel: 602 211 181, ivoslavik@seznam.cz.