Valer Petr
E-mail: petr.valer@centrum.cz

Podobn? ale jinak modeluju p?edpoklady a podmínky z vrstev skute?nosti.


Hostel - p?ípravná kresba


Hostel - realizace


u?eba ?íslo 6


koncentrace kulturního stínu


nad Královskou oborou


manual

VIDEO KNOFLIK 3
sound edit