VI. ro?níkPfeiffer JanE-mail: janpff@volny.cz + VIDEOShort cuts Zkratky - short cuts jsou o hledání nových cest mimo stávající formy, o zpochyb?ování autority, tradice, historie. Jedná se o urbální revoluci vedenou chodci a nikoli architekty Useful concept+ VIDEO29.9.2007 nainstalováni 3D vizualizací negativního prostoru koncentra?ních tábor? Flossenbërk-Dachau do Google Earth.Flossenbërk - projekt LandeplaetzeWatherdoor - projekt Flossenbërk