Soukupová Michaela
Internship students

klauzury 2010

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Trip to Vienna, Bucharest

May 2010

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

atelier 201021. 4. 2010

Newsletter 11


Cartier Award 2010 pro za?ínající um?lce/um?lkyn?

 

Cena Cartier pro za?ínající um?lce a um?lkyn? do t?iceti let žijící mimo Velkou Británii je nejv?tší iniciativou Projektu Frieze, která je realizována ve spolupráci s londýnským studiem Gasworks a sponzorována spole?ností Cartier. Um?lci a um?lkyn? mohou p?edkládat nové práce, které budou p?edstaveny v roce 2010 v rámci Festivalu Frieze Fair 2010. Projkety mohou mít podobu sitespecific instalací, p?edstavení, performancí, filmu, videa ?i tišt?ných prací. Cena Cartier zahrnuje t?ímesí?ní pobyt v londýnském studiu Gasworks v?etn? ubytování, diet a cestovného; náklady na realizaci projektu ve výši Ł10,000 a honorá? pro tv?rce Ł10,000. Uzáv?rka pro p?edložení projektu je 4. ledna 2010. 

 

The Cartier Award 2010

The Cartier Award for emerging artists living outside the UK is a major initiative by Frieze Projects in collaboration with Gasworks and sponsored by Cartier.

Artists are invited to propose a new work to be realised at Frieze Art Fair 2010 which will be produced under the auspices of Frieze Projects. Projects may take the form of site-specific installation; performance; film; video and print work.

 

The Cartier Award includes:

- A 3 month residency at Gasworks from August to October 2010 including ?accommodation, per diems and travel expenses ?
- Project production costs of up to Ł10,000 ?
- An artist’s fee of Ł1,000

 

The Cartier Award selection committee 2010 is:

Roger Hiorns (Artist)
Grazia Quaroni (Curator, Cartier Foundation for Contemporary Art) ?
Catalina Lozano (Residencies Co-Ordinator, Gasworks)
Curator, Frieze Projects

The Cartier Award is open to non UK based artists within five years of graduating from an undergraduate or postgraduate degree, or under 30 years of age.

An online application form is now available.

Gasworks is a contemporary arts organisation in South London housing 12 artists’ studios and presenting a programme of exhibitions, residencies, international fellowships and educational projects.

Cartier has a long-standing relationship with contemporary art. More than 20 years ago the company established the Cartier Foundation for Contemporary Art in Paris – a unique example of corporate patronage for contemporary art.

Cartier is the associate sponsor of Frieze Art Fair supporting Frieze Projects and The Cartier Award. 

Application deadline is January 4th, 2010.

 

If you have any queries about an application already submitted, please contact foundation@frieze.com   


On Line Application Form at  http://cartier.friezeartfair.com/

Cena Strabag 2010 pro um?lce do ?ty?iceti let

 

Mezinárodní cena Strabag je ud?lována um?lc?m do ?ty?iceti let na propagaci um?ní malby a kresby. Tato cena navazuje na p?vodní Strabag Art award, která byl ud?lována v pr?b?hu posledních t?inácti let rakouským um?lc?m a um?lkyním. V letech 2009 - 2011 se mohou o cenu ucházet um?lci a um?lkyn? z Rakouska, Ma?arska, ?eské republiky a Slovenska. Po uplynutí t?í let bude cena ud?lována um?lc?m z dalších vybraných zemí. Hlavní cena Strabag Artaward International má výši 15000 Euro. Uzáv?rka pro p?edkládání projekt? je 7. b?ezna 2010.

 

The Strabag Artaward International is an award for the promotion of art in the fields of painting and drawing for artists of up to 40 years of age. This new award succeeds to the former Strabag Artaward, which had been awarded to Austrian artists over the last 13 years. The Strabag Artaward International will be given away to artists from four countries, with the participating countries changing every three years.

Participating countries 2009 - 2011: AUSTRIA, HUNGARY, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA From 2009 to 2011 artists from Austria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia are invited to participate. At the end of these three years, the new participating countries will be chosen. Austria as the home country of Strabag SE is a permanent starter.

The main prize of the Artaward is EUR 15.000. In addition, there are four runners-up prizes of EUR 5.000 each. After the award ceremony and the collective exhibition of all the prize-winning works, each of the five winners will get a solo exhibition at the Artlounge of the Strabag Haus Vienna.

Please read the rules of award exactly before your participation. You can apply online at www.strabag-kunstforum.at/artaward from 11 February to 7 March 2010.


STRABAG KUNSTFORUM
A-1220 Wien, Donau-City-Strasse 9
Tel.: +43 1 22422/1848
kunstforum@strabag.com

http://www.strabag-kunstforum.at 

Kamiyama reziden?ní pobyt v oblasti visual arts

Obrázek k ?lánku Kamiyama reziden?ní pobyt v oblasti visual arts

Kamiyama, Japonsko Reziden?ní pobyt na ostrov? Shikoku pro t?i um?lce ?i um?lkyn? p?sobící v oblasti malby, kresby, sochy, instalace nebo land artu. Rezidence není ur?ena pro tv?rce z oblasti performing arts ?i produk?ní. Pobyt bude zahájen v srpnu a ukon?en v listopadu 2010. Jednou z podmínek ú?asti je dobré zdraví rezident? a znalost japonštiny ?i angli?tiny. Úst?edním motivem projektu KAIR, Kamiyana Artist in Residence, je rozvoj mezinárodního um?leckého st?ediska ve vesnici Kaiyama, ležící na východ? japonského ostrova Shikoku. Uzáv?rka po p?edložení žádosti je 1. b?ezna 2010. 

 

Kamiyama Artist in Residence
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” www.in-kamiyama.jp/en/art/6482
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” is the main purpose behind the KAIR Project. Our hope is that the artists will produce works full of originality, influenced by the experience of spending time amidst the timeless nature of Kamiyama, deep in the Japanese countryside, and inspiration from interacting with the friendly local people.

Period of Program
August 19 - November 7, 2010

Number of invited artists

3 artists

Application requirements
To apply for the program, applicant must:

- be involved with painting, drawing, sculpture, installation, land art and other art making. Grants are 
not made in the disciplines of performance art or production art.

- be able to be independent and capable of working and living on one’s own.

- be able to produce at least of one piece of art and give a presentation of works including display and withdrawal for oneself within the period.

- understand the purpose of one’s visit to KAIR, and be able to present over 4/5 of period of our program in Kamiyama.

- be able to lead community life with other artists on the program and to communicate with local people including the exchange program.

- be able to speak and understand either English or Japanese daily conversation.

- be in good health

How to Apply:

Applicants are asked to write required documents in either Japanese or English.

Application guidelines

Application form

Application deadline: 01/03/10 (submission)
 
Kontakt:
The Kamiyama Artist in Residence Committee
132 Jinryo Aza Nakazu, Kamiyama-cho Myozai-gun
771-3310  TOKUSHIMA
Japan
tel: +81-88-676-1177
fax: +81-88-676-1177
applytokair@gmail.comkair2009@in-kamiyama.jp

http://www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/4. Ro?ník ceny NG 333 Národní  galerie  v  Praze  vyhlásila  4.  ro?ník  Ceny  NG  333  a  Skupiny  ?EZ.  Uzáv?rka  sout?že  je  13.  9. 2010.  DESIGN CABINET CZ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY Design  Cabinet  CZ,  nada?ní  program  Nadace  pro  rozvoj  architektury  a  stavitelství,  hledá  spolupracovníky  (v?k  nerozhoduje):  zájemce  nebo  studenty/studentky  kurátorských  studií, publicistiky  a  žurnalistiky  z celé  republiky,  zájemce  nebo  studenty/studentky  architektury, interiéru,  designu  a  výstavnictví,  zájemce  nebo  studenty/studentky  produkce  (p?ednášek,  workshop?,  sout?ží  a  výstav  v ?R  i  zahrani?í),  zájemce  nebo  studenty/studentky  pro kampan?  a  PR  akce;  pro  ?innosti:  recenze,  kritiky,  ?lánky,  rozhovory  s designéry  a informace  o  r?zných  akcích,  výstavách  apod.  z celé republiky  na  webové  stránky,  mapování  stavu  ?eského,  moravského  a  slezského  designu,  aktivace  ?innosti  knihovny  designu  v Nadaci  pro architektury  a  stavitelství,  organizace  sout?ží  a  výstav  designu,  mediální  kampan?,  PR  a  odborné ?lánky o designu pro web, více na http://www.designcabinet.cz/o?nas.      OBNOVA Pamatek 2010 - Soucasna tvorba v historických uzemích Pozvánka na 10. konferenci s vystavou a exkurzemi: 23. - 24. 3. 2010, uzaverka prihlasek 12. 3.  2010 nebo  p?i  napln?ní  kapacity  sálu  /  Konference  se  zam??uje  na  problematiku  novostaveb  v historických  ?ástech  m?stských  sídel.  Na  p?ednáškách  a  exkurzích  budou  prezentovány  zda?ilé realizace. Thákurova on?line 

ERSTE university courses

We would like to inform you about a call for submissions of proposals for university courses. The call is the kick-off of a new project initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. The call wants to encourage the development of new university courses in the fields of art history, cultural studies and cultural sciences. Please find the full text of the call in the attachment. For detailed information and to download the application documents please visit the website: www.wus-austria.org/patterns_lectures. The deadline for submitting proposals is Sunday, 7 March 2010.

4TH LUBLIN INDEPENDENT FILM FESTIVAL GOLDEN ANTEATERS 2010

Organizers of 4th Lublin Independent Film Festival Golden Anteater 2010, which will be held in April 2010, inform all interested amateur filmmakers and film school students that can now submit their work for the International Amateur Film Competition and the International Student Film competition.Films please be sent to: Kinoteatr Projekt Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin POLAND postscript „Golden Anteaters”. Golden Anteater is an award granted by the festival enthusiasts for enthusiasts. We appreciate anyone who tries to express themselves through independent cinema, we reward those who do it best. Films will be awarded in many categories. Tradition of Lublin Independent Film Festival Golden Anteaters is inventing some crazy categories. Do not wait and submit your short film made of any technique which runtime does not exceed 30 minutes. The deadline for submitting entries is March 19, 2010. All the details, regulations and registration form you can find on the website: www.zlotemrowkojady.pl/en/ and http://www.kinoteatrprojekt.pl/; contact the organizers: mrowkojady@o2.pl.Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript

Generace ‘89

Od 16. listopadu 2009 do 31. ledna 2010, mladí lidé narození  v roce 1989, ob?ané jedné z devíti evropských zemí – ?eská republika, Bulharsko, Rakousko, N?mecko, Belgie, Ma?arsko, Polsko, Rumunsko, Velká Británie – mají šanci zapojit se do celoevropského projektu „Generace 89″. Tento projekt konaný pod záštitou pana Václava Havla chce p?ipomenout výro?í pádu totalitních režim? v Evrop? a poskytnout t?m, kte?í se narodili v roce 1989, platformu pro jejich komunikaci. Mladí lidé budou mít možnost debatovat o zkušenostech z minulosti a o o?ekáváních sou?asných ob?an? Evropské unie. Podrobné informace o projektu a p?ihlášky jsou k dispozici na adrese http://www.generation89.eu/

Externí designér pro sportovní textil

Firma Hi-tec Sports Mid Europe, s.r.o., se sídlem ve Ž?á?e nad Sázavou hledá pro externí výpomoc designéra. Jedná se o spolupráci na 2 kolekcích sportovního textilu ro?n? (?asov? duben, kv?ten, ?íjen, listopad). Kompletní návrh a zpracování asi 20–40 design? (za rok) pro outdoor, sport - leisure, surf, snowboard, ski, street, travel  (mix)… P?edevším pánská ?ást kolekce se zam??ením na tyto typy výrobk?: mikiny, tri?ka, šortky, kalhoty, lyža?ské ?i snowboard bundy, p?ípadn? outdoor bundy a kalhoty, softshell bundy atd. Návrh dle požadavk? by m?l být vyobrazen v illustrátoru s možností dalších úprav, v jedné barevné kombinaci, aby byly rozpoznatelné švy, prošití a jiné detaily + rozložení barev na designu. K tomuto designu dopracovat grafiku (potisky, výšivky, loga) - bude v designu+zvláš?. Vše musí být schopné p?ebarvování, rozložené do vrstev pro snadnou manipulaci. K designu m?že být podán návrh týkající se materiál?, techniky potisku ?i výšivky, techniky detail? atd. Práce na živnostenský list, p?ípadn? dohodu o provedení práce - zde jsme však limitování po?tem hodin. Sazba jednotná za jeden schválený finální design. P?edpoklad znalost konkuren?ních sportovních zna?ek, trendy v materiálech, barvách, aplikacích pro dané sezóny. Komunikace p?es mail, telefon + ob?asné meetingy p?ímo na centrále. P?ed za?átkem spolupráce budeme požadovat ukázky dosavadních prací. V p?ípad? zájmu a dalších informací kontaktujte: Ing. Darinu Opluštilovou (vedoucí odd?lení vývoje textilu), e-mail: darina@hitec.cz, Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript telefon: 724 265 995.

Strabag Artaward International 2010

The Strabag Artaward International is an award for the promotion of art in the fields of painting and drawing for artists of up to 40 years of age. From 2009 to 2010 artists from Austria, Hungary, Czech Rep. and Slovakia are invited to participate. You can inform and apply online at www.strabag-kunstforum.at

Studenta (d?íve Stip) hledá mladé kreativce!

Nejv?tší magazín pro vysokoškoláky v ?R - Studenta (d?íve Stip) hledá mladé kreativce! Rádi uvítáme kreativní lidi s novými nápady, kte?í sledují trendy a mají chu? se realizovat a prezentovat svoji tvorbu v nejv?tším tišt?ném médiu pro studenty u nás (celk. náklad 60 000 výtisk?, 44 plnobarevných stran), stejn? jako na rychle se rozvíjejícím portálu http://www.vsup.cz/aktuality/souteze-a-nabidky/ www.studenta.cz. Hledáme: fotografy (kreativní, um?lecké) pro redak?ní spolupráci stejn? jako pro prezentaci vlastní tvorby; jiné mladé um?lce (z oblastí designu, grafiky, módy), kte?í svou tvorbu m?žou prezentovat v tišt?ném a internetovém médiu. Jsme mladý kolektiv student?, které baví práce a kte?í rádi získávají další zkušenosti. D?ležité je p?sobení v Praze a operativní ?asové možnosti. Náhledy posledních magazín? http://issuu.com/studenta/docs/studenta_cz_prosinec_09; více také na http://www.vsup.cz/aktuality/souteze-a-nabidky/www.studenta.cz; kontakt Tomáš Rašner 606 267 763, tomas.rasner@studenta.cz. Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript

Grafik Allianz, a.s.

Hledáme studenta/tku pro tvorbu grafického materiálu (podoba www stránek a plákatu) propagující prodej našich služeb. Zastupujeme pojištovnu Allianz, a.s., a máme možnost vytvo?it si vlastní webové stránky a grafický návrh propaga?ního materiálu, který bude ur?en pro širokou ve?ejnost p?edevším pro oblast Praha a St?edo?eský kraj. Odm?na bude sjednána osobn?. Termín realizace: leden - únor 2010. Reprezentant Allianz, a.s., tel.: 604114518.

sout?ž Mladý obal

15. ro?ník sout?že Mladý obal byl vyhlášen na za?átku zá?í a b?eznová uzáv?rka se rychle blíží. V letošním roce na Vás ?ekají dv? zbrusu nové kategorie – krom? kategorie zam??ené na produktový design, jejímž cílem je vytvo?it inovativní obal na sladkost, se m?žete nov? p?ihlásit i s vlastním komiksem. Novým organizátorem sout?že se stává CZECHDESIGN.CZ. Sout?ž je ur?ena student?m a mladým designér?m a výtvarník?m do 30 let. Veškeré informace k sout?ži naleznete na www.mlady-obal.cz, kde vedle pravidel sout?že jsou i doprovodné ?lánky o materiálech a rozhovory. Vyhlašovatelem sout?že je od jejího po?átku spole?nost Model Obaly. Práce se zasílají do 29. b?ezna 2010.

Nesehnutí hledají výtvarníky komiksu pro akci Global bál

NESEHNUTÍ Brno hledá výtvarníky pro akci Global bál v Hadivadle do 24. 2. 2010. Jedná se o zhotovení šesti komiks? s lidskoprávní tematikou, rozm?ry 2×1 m. www.nesehnuti.cz

Nabídka práce v mate?ských a základních školách

Nabízíme možnost pedagogické praxe - výuky zájmových kroužk? v mate?ských a základních školách za honorá? 140 až 220 K?/hod. V druhém pololetí op?t o?ekáváme velký po?et d?tí, které budou mít zájem trávit smyslupln? volný ?as v našich kroužcích. Kroužky v druhém pololetí za?ínají již od února.  Prosíme tedy zájemce o práci, aby se ozvali co nejd?íve. Marie R?ži?ková, ?editelka, D?tská agentura Kroužky, s.r.o., Mánesova 3, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. asistentka: 776 764 434, 224 250 498, mobil: 608 212 339, Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript www.krouzky.cz.

Hnutí za aktivní mate?ství hledá realizátory expozice

Rádi bychom nabídli student?m/studentkám spolupráci p?i tvorb? expozice p?íštího ro?níku festivalu Sv?tový týden respektu k porodu. Domníváme se, že by toto téma mohlo být podkladem pro ro?níkovou ?i diplomovou práci. Naše ob?anské sdružení chystá v roce 2010 již pátý ro?ník tohoto festivalu ve dnech 17. – 23. 5. 2010. Bližší informace naleznete na www.iham.cz. Spolupráce by spo?ívala v návrhu a realizaci expozice.

Work in Motion

Studenti Teorie interaktivních médií a Mangementu v kultu?e (FF MU) a FaVU v Brn?, kte?í v sou?asné dob? absolvují pracovní stáž u Interactive Arts e.V., hledají ke spolupráci um?lce ?i skupiny, kte?í ve svém díle reflektují tématiku migrace, mobility, globalizace. Interactive Arts e.V. je sdružení um?lc? se sídlem v Hamburgu, kte?í pod spole?nou zna?kou realizují svoje um?lecké a výstavní projekty. Nyní realizují  projekt Work in Motion: about migration mobility and labour v ?eské republice (Brno 2010, Ostrava 2015 v rámci kandidatury na hlavní evropské kulturní m?sto). V minulosti byl realizován již v Sofii, v lét? roku 2010 je v plánu Istanbul. Projekt je multimediální, otev?ený r?zným návrh?m, p?ístup?m zam??ených na výše uvedená témata.  Koncepce výstavy se prom??uje v závislosti na dílech tv?rc?, na kulturních podmínkách oblasti, tj. chceme se zapojit k ?eským um?lc?m z Ostravska a ud?lat pod spole?ným jménem projekt Work in Motion. Výstavu bychom cht?li uskute?nit na ja?e roku 2010 a zapojit do ní i místní tv?rce, taktéž uspo?ádat doprovodné workshopy. Více informací o Work in Motion: http://www.workinmotion.info/

Talentum

Um?lecký projekt ur?ený pro studenty - www.talentum.cz. Vystavující um?lci zde mohou svá díla navzájem hodnotit, komentovat, diskutovat v diskusním fóru, p?idat sv?j kontakt do databáze um?lc?, zhlédnout zajímavé ?lánky a využívat dalších služeb. Jedním z mnoha cíl? je snaha o vytvo?ení komunity nap?í? výtvarnými obory a alespo? náznakové zmapování sou?asné um?lecké scény. Stránky jsou nekomer?ní a jejich využívání je zdarma.

Studentpoint hledá a nabízí

Zajímáš se aktivn? o módu a design? Server www.studentpoint.cz hledá nové redaktory, vedoucího redaktora a manažera sekce móda. V p?ípad? zájmu piš na info@studentpoint.cz Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript a jako p?edm?t uve? inzerat_moda. Chceš na sebe upozornit? Projekt StudentPoint je tady od toho, aby sdružoval mladé nad?jné um?lce a pomohl jim ven na sv?t. Pokud budeš chtít upozornit na svou výstavu, um?ní, webové stránky, obchod, kulturní událost, nebo zkrátka svojí osobnost a kreativitu, posílej vše na info@studentpoint.cz Tato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript . Využij tak reklamy zdarma na serveru www.studentpoint.cz a dej o sob? v?d?t!

 

Nabídka spolupráce pro studenty socha?ství a malby

Artpro gallery, Revolu?ní 20, Praha 1, se pohybuje na výtvarné scén? od roku 2003 a zam??uje se na sou?asné socha?ské, ale i malí?ské um?ní. V posledních letech naše galerie p?edstavila autory mladší, st?ední i nejstarší generace (K. Bartá?ek, P. Besta, J. Flejšar, R. Franta, M. Gabriel, P. Hábl, M. Havlí?ková, A. Kašpar, I. Komárek, T. Lahoda, S. Milkov, M. Novotný, J. Róna, ?. Suška, J. Zoubek, O. Zoubek atd.). V sou?asnosti plánujeme n?kolik zajímavých projekt? do p?íštího roku, ve kterých bychom naší stálé klientele rádi p?edstavili mladší generaci malí?ské i socha?ské tvorby. Pro tyto projekty bychom rádi vybrali autory a díla, která by mohla zaujmout nápady, sv?žestí a nezávislostí, které k mládí neodmysliteln? pat?í. Pokud Vás naše nabídka spolupráce zaujala, zašlete prosím na níže uvedený e-mail ukázku Vašich prací ?i odkaz na Vaše webové stránky. V p?ípad? našeho dalšího zájmu se na Vás znovu obrátíme s podrobnostmi o námi chystaných projektech. Více o naší galerii m?žete zjistit p?ímo z webové stránky www.art-pro.cz.

Vystavujte v kavárn? Památníku Vítkov

Nabídka Památníku Vítkov s možností vystavovat v nové kavárn? Cafe Bar Vítkov, 2. patro Památníku Vítkov (ulice U památníku, Praha 3 – Žižkov). Výstavní prostor je poskytován zdarma. V kavárn? je možné p?ípadn? po?ádat vernisáže. Do budoucna provozovatelé plánují program kavárny zam??it vedle výstav na autorská ?tení, k?ty knih, jazzové ve?ery. Prostor: jedná se o 2 bílé st?ny, p?edpoklad je vystavit plakáty, fotografie, menší obrazy. V p?ípad? zájmu kontaktujte PR nebo p?ímo jednatele: Tomáš Vika, tel.: 732 546 850, vika.residence@centrum.cz. http://pamatnik.nm.cz/

Výstavy na pražské NÁPLAVCE pro léto 2010

Ivo Slavík z ob?anského sdružení Dvojka sob?, o. s., navrhuje program na pražskou Náplavku Vltava 2010 od kv?tna do zá?í 2010. Jedná se o prostor podél Vltavy od Mánesu k železni?nímu mostu, instalovat je možné v exteriéru, v interiéru v kobkách nebo na vod?. V kv?tnu pan Slavík plánuje týden pro d?tské návšt?vníky z oslovených škol (vždy dopoledne) a ve?ejnost (odpoledne). V programu by uvítal zejména workshopy pro návšt?vníky Náplavky. Materiál hradí. Vhodné jsou zejména ateliéry malby, sochy, grafiky. Pan Slavík nyní sestavuje program pro žádost o grant do konce ?íjna. Záležitost tedy sp?chá, v p?ípad? zájmu se obra?te  p?ímo na pana Slavíka, tel: 602 211 181, ivoslavik@seznam.cz. 

Newsletter 10

 

ArtsLink 2010 má uzáv?rku

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát?

a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 15. ledna , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury.

 

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 15. ledna, 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury pro oblast výtvarného um?ní a nových médií bude uzáv?rka v lednu 2011.

 

ArtsLink Residencies places artists and arts managers from Eastern and Central Europe, Russia, Central Asia and the Caucasus - ArtsLink Fellows - at US arts organizations for five-week residencies. Host organizations are selected by CEC staff from an application process open to non-profit organizations from all fifty US states. We alternate the disciplines that we fund each year, so please check below to determine when you should apply.

 

 

January 15, 2010 deadline - performing arts and literature

January 2011 deadline - visual and media arts

http://www.artslink.org/

http://www.cecartslink.org/grants/artslink_projects/

———————————————————————————————

Reziden?ní pobyt v New Yorku pro vizuální um?lce

Centrum pro sou?asné um?ní Futura ve spolupráci s Triangle Arts Association vyhlašují otev?enou výzvu vizuálním um?lc?m do 35 let k podávání p?ihlášek na reziden?ní pobyt v New Yorku, Brooklynu. Uzáv?rka pro zájemce z ?eské republiky je 15. ledna 2010.

 

FUTURA: Reziden?ní program V4 v Triangle Arts Association, New York, 2010

 

Podmínky ve?ejné výzvy

Kdo m?že žádat?

Visuální um?lci do 35 let v?ku v?etn?, ob?ané zemí Visegrádské ?ty?ky

(?eská republika, Ma?arsko, Polsko, Slovensko) nebo s trvalým pobytem

na jejich území.

P?ihlášky student? – vyjma student? doktorandského studia um?leckých

škol – nejsou p?ijímány.

 

Kam?

Triangle Arts Association, Brooklyn, New York, http://www.triangleworkshop.org

 

Podmínky p?ihlášky:

Zaslání následujících materiál?:

1. Vypln?ný formulá? ve všech bodech.

2. Aktuální CV (max. 1 strana A4).

3. Portfolio.

    Motiva?ní dopis se stru?ným popisem zamýšleného projektu (maximáln? do 1 strany A4).

 

Komunika?ním jazykem je pouze angli?tina. Všechny materiály zasílejte výhradn? v elektronické podob? na adresu opencall@futuraproject.cz. Maximální velikost všech p?íloh dohromady do 7 Mb.

S p?ípadnými dotazy se prosím obracejte na: opencall@futuraproject.cz

 

Termín zaslání žádosti:

I. pro žádosti slovenských um?lc?: 3.1.2010!!*

(*kv?li p?íležitosti žádat o individuální grant Ministerstva kultury Slovenské republiky)

 

II. pro žádosti um?lc? ze zbývajících zemí – ?esko, Ma?arsko a Polsko: 15.1.2010

 

Co nabízíme?

T?ím?sí?ní pobyt se studiem v?. programu (open studios, curator visits).Ubytování: Brooklyn, New York. O?ekáván p?ísp?vek od participant? um?leckým dílem v hodnot? výše nájm? b?žné v dané lokalit?.

P?ísp?vek na ostatní osobní náklady – cestovné a diety – bude kryt z grant? a p?ísp?vk? sponzor?, které p?ípadn? zajistí FUTURA ve spolupráci se svými partnery v zemích Visegradu. Osobní angažmá vybraných um?lc? v této v?ci je vítáno a o?ekáváno.

Termín realizace: v pr?b?hu roku 2010. Konkrétní termín jednotlivých pobyt? bude up?esn?n po dohod? všech zú?astn?ných stran.

 

Proces výb?ru:

Um?lci budou vybráni odbornou komisí na základ? profilace jejich dosavadní práce a p?ínosu reziden?ního pobytu v New Yorku pro jejich další um?lecký rozvoj. Výb?r bude realizován na bázi reciprocity, tj. po jednom um?lci z každé zem? Visegradu.

Komise bude složena ze zástupc? jednotlivých partnerských organizací: FUTURA (CZ), Triangle Arts Association (USA), Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski (PL), SPACE Gallery (SK) a The Studio of Young Artists (HU)

Výsledky výzvy budou zve?ejn?ny do 15. února 2010 na internetových stránkách FUTURY.

Organizáto?i: FUTURA a Triangle Arts Association

Partne?i: Center Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski, SPACE Gallery, The Studio of Young Artists

 

http://www.futuraprojekt.cz/

———————————————————————————————

Newsletter 09

http://kvok.info/pratelstvi/festivalmnmntSTREAM.mov

Newsletter 08

Ateliérová sch?zka 

 

 

 

 

Pokyny pro žadatele o nada?ní p?ísp?vek Nadání, Josefa, Marie a Zde?ky Hlávkových

Nada?ní p?ísp?vky pro v?deckou, literární a um?leckou ?innost

 

Josef Hlávka ve své velkorysé nada?ní ?innosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradn? sociáln? pot?ebné, talentované a schopné jednotlivce, kte?í prokazují p?edpoklady k dosažení výjime?ných studijních, v?deckých nebo um?leckých cíl?. Nada?ní p?ísp?vky jsou proto p?iznávány ve form? stipendií výjime?ným jednotlivc?m (nikoli institucím nebo kolektiv?m), a to ve form? cestovního, v?deckého nebo um?leckého stipendia. O nada?ní p?ísp?vek mohou žádat, podle poslední v?le Josefa Hlávky, vynikající jednotlivci z pražských ve?ejných vysokých škol a dále z v?deckých a um?leckých obor? v p?sobnosti Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy ?eské republiky a Akademie v?d ?eské republiky.

http://www.hlavkovanadace.cz/

Konkrétní dotazy Vám zodpoví na našem tel.?ísle (224947691, 224948752) dr. Rýdlová. Žádost o p?iznání nada?ního daru m?že žadatel p?inést osobn? do administrace Nadání (Vodi?kova 17, Praha 1, schodišt? ?. 3, 2. patro) nebo zaslat poštou.Žádosti nelze zasílat prost?ednictvím e-mailu. Správní rada Nadání, která o p?iznání nada?ních prost?edk? rozhoduje, se v roce 2009 schází k jednání v následujících termínech:16.února,20. dubna,22. ?ervna,31. srpna,19. ?íjna,7. prosince.

 

SLAVNÝ DESIGNER Luigi Colani na VŠUP

P?ednáška s proslulým n?meckým designérem Luigim Colanim se uskute?ní 22. 10. 2009 v 10:30 hodin na Vysoké škole um?leckopr?myslové v Praze, místnost ?. 115. Colani vytvo?il spoustu zajímavých návrh? automobil?, letadel, vlak?, motocykl?, ale také celých urbanistických koncept? m?st budoucnosti. P?ednáška je zdarma otev?ena široké ve?ejnosti.

 

ArtsLink 2010

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 1. prosince, 2009 - pro oblast výtvarného um?ní a nových médií - (pobyt na podzim 2010) a  1. prosince , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2011).

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 1. prosince, 2009 - pro oblast výtvarného um?ní a nových médií - (pobyt na podzim 2010) a  1. prosince , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2011).

http://www.proculture.cz/podpora/stipendia-rezidence/artslink-2010-2210.html

 

 

Nadace Vodafone podpo?í sout?ž neziskových web? a internetových projekt?

Sout?ž o nejlepší neziskové internetové projekty po?ádá Centrum pro online média  za podpory Nadace Vodafone. Neziskovky mohou p?edkládat sout?žní návrhy  v kategoriích nejlepší komunitní projekt, nejlepší blog, internetový fundraising nebo využití multimédií. Vít?zové budou vyhlášeni 24. listopadu 2009 na konferenci o využití internetu k propagaci neziskovek.

 

Neziskové organizace mohou své internetové projekty nominovat do 30. ?íjna 2009 prost?ednictvím stránek http://konference.vozovna.cz v p?ti kategoriích

Komunitní projekt: zajímavé využití Facebooku, vlastní sociální sít?, wiki, diskusního fóra, specializované seznamky – vše, kde neziskovka na webu spojuje lidi ke spole?né akci ?i debat?. Porota bude hodnotit originalitu, aktivitu uživatel? na stránkách, p?ínos pro zú?astn?né, …

blog: a? už je to blog neziskovky na oficiálním webu, nebo osobní blog ?lena neziskovky na blogportálu jako blog.idnes.cz. Porota bude hodnotit kvalitu text?, vliv blogu, po?et resp. aktivitu ?tená??, …

internetový fundraising. Porota bude hodnotit inovaci a nápad, zpracování, použitelnost, …

video / audio / multimédia: využití videa na vlastním webu, na youtube.com, stream.cz ?i jinde, použití podcast?, intenzivní a originální zapojení fotogalerií atd. Porota posoudí inovativnost, zábavnost, popularitu, virální potenciál, kvalitu zpracování, …

microsite / projekt: nejlepší stránka vytvo?ena pro konkrétní kampa? (nikoli hlavní web neziskovky). Porota posoudí kreativitu, virální potenciál, informativnost, kvalitu zpracování, použitelnost, …

 

Vít?ze jednotlivých kategorií vyhlásí odborná porota složená z p?edních expert? v jednotlivých oblastech.

 

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém sv?t?

Evropská komise p?ijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zam??uje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odv?tví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým pr?myslem a filmovými tv?rci z t?etích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty p?edložené odborníky z audiovizuálního odv?tví z EU a ze t?etích zemí finan?ní prost?edky ve výši 15 milion? EUR. Spolupráce s evropským filmovým pr?myslem je celosv?tov? velmi žádaná, jak ukazují po?áte?ní úsp?chy p?ípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla ?ástku 2 milion? EUR na 18 projekt?, na nichž se podíleli mezinárodní partne?i, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

 

Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v letech 2011 až 2013 a má využít tohoto rostoucího zájmu a p?íležitostí, jež nabízí celosv?tová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Uvedením kulturn? rozmanit?jších produkt? na evropské a mezinárodní trhy rozší?í tento program výb?r pro spot?ebitele a vytvo?í nové obchodní p?íležitosti pro odborníky z audiovizuálního odv?tví z Evropy a z celého sv?ta.

 

sout?ž Mladý obal

15. ro?ník sout?že Mladý obal byl vyhlášen na za?átku zá?í, do b?eznové uzáv?rky sice stále zbývá n?kolik m?síc?, ?asu však m?žete využít k prostudování nového pojetí sout?že. V letošním roce na Vás a Vaše studenty totiž ?ekají dv? zbrusu nové kategorie – krom? kategorie zam??ené na produktový design, jejímž cílem je letos vytvo?it inovativní obal na sladkost, se m?žete nov? p?ihlásit i s vlastním komiksem. Novým organizátorem sout?že se stává CZECHDESIGN.CZ. Sout?ž je ur?ena student?m a mladým designér?m a výtvarník?m do 30 let. Veškeré informace k sout?ži naleznete na www.mlady-obal.cz, kde mimo pravidla sout?že jsou i doprovodné ?lánky o materiálech a rozhovory. Vyhlašovatelem sout?že je od jejího po?átku spole?nost Model Obaly. Práce se zasílají do 29. b?ezna 2010. Inspirací Vám m?že být i beseda s p?edním obalovým designérem Janem ?in?erou, kterou CZECHDESIGN.CZ po?ádá ve st?edu 21. ?íjna od 18 hod. v Centru sou?asného um?ní DOX v Praze. O besed? na téma „design kon?í obalem“ se dozvíte podrobnosti zde:

http://www.czechdesign.cz

 

Trip to Lithuania, Latvia, Estonia spring 2009

Trip to  Lithuania, Latvia, Estonia spring 2009

 

WarszawaWarszawaWarszavaWarszawaWarszawaZacheta galellery -WarszavaZacheta gallery Malbork- PolandHotel Krocodile - WarszawWarszavaWarszavaart galellery- WarszavaGdansk - PolandGdansk - PolandGdansk- PolandPolandKaunas- Lithuaniasquare central- Kaunas Lithuaniasquare central - Kaunas LithuaniaAleš+JanekMemorial to the victims of war -KaunasMemorial to the victims of war- KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemoria to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasretrofuturismKaunas- LithuaniaDramos teatrasferry to Kosa - Kaunasferry to Kosa - KaunasKosa - LithuaniaKosa- LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa-LithuaniaKosa - LithuaniaKosa- LithuaniaKosa - LithuaniaRiga - LatviaRiga - Latviasculpture park -Klaipedasculpture parksculpture parkLithuaniaHill of Crosses - LithuaniaHill of Crosses LithuaniaHill of Crosses??Riga - LatviaRiga - LatviaRiga - LatviaKláraRiga - LatviaEstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum - TallinnKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaVikiEstoniaEstoniaEstoniaEstoniaThe Coast- EstoniaThe CoastThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaPatrik on the coast  - EstoniaThe Coast- EstoniaThe coast- EstoniaThe coast- EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaTallinn -EstoniaTallinn -EstoniaTallinn -Estoniaopen-air museum - Estoniaopen -air museumopen-air museumopen-air museumopen-air museumopen-air museumVilnius - LithuaniaKá?aart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuania 

 

Trip to Berlin, Kobenhavn, Stockholm   spring 2008part I.

part II.

partIII.

 

 

Fotografie z klauzur a diplomových prací

 

 

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT „Kontejnery um?ní“ V BRN?

Výzva pro studenty! Projekt „Kontejnery um?ní“ vybízí studenty, aby se zapojili do kolektivní výstavy, která se uskute?ní od ?ervna do srpna 2009 v do?asn? postavených unimobu?kách p?ed Domem um?ní v Brn?. Výstava se koná pod záštitou DUMB v rámci projektu „Sochy v Brn?“. Studenti mají možnost vystavit díla ve dvou kategoriích: Performance (p?edstaví živé akce, ale také v podob? video projekcí a fotodokumentace) a Fotografie (s p?ihlédnutím na sou?asné vizuální a konceptuální sm?ry). V p?ípad? zájmu o spolupráci kontaktujte Karolínu Kohoutkovou (kohoutkova@ffa.vutbr.cz) a Kate?inu Olivovou (tehotnejhroch@post.cz) nejpozd?ji do 14. b?ezna 2009.

 

 

CAA Eighth International Student Design Competition 2010

Více informací o sout?ži a podmínkách na www.comarchitect.org

 

 

ZAPOJTE SE DO RUSSIAN ART WEEK

Ve dnech 14. – 18. 4. 2009 se v Moskv? uskute?ní mezinárodní p?ehlídka a sout?ž mladých výtvarník? a designér? RUSSIAN ART WEEK. Produkce výtvarného projektu vyzývá studenty výtvarných škol k ú?asti v kategoriích: malba, socha, grafika, fotografie, užité um?ní. Registrovat se m?žete do 5. 4. 2009, více informací na www.artweek.ru.

 

Galerie Václava Špály - výzva pro mladé designéry

Galerie Václava Špály obohatí v letošním roce sv?j program o prezentace mladého designu. Cílem prezentací je p?edstavit návšt?vník?m nová jména na poli designu a zárove? podpo?it mladé designéry v jejich práci a profesním r?stu.  Výzva je ur?ena všem kreativním mladým designér?m, kte?í mají zájem prezentovat své práce a zárove? je konfrontovat s pracemi designér? jiných. Zájemci mohou zaslat své cv a portfolio prací nejpozd?ji do 17. b?ezna 2009.

Galerie Václava Špály obohatí v letošním roce sv?j program o prezentace mladého designu. Cílem prezentací je p?edstavit návšt?vník?m nová jména na poli designu a zárove? podpo?it mladé designéry v jejich práci a profesním r?stu.

Výzva je ur?ena všem kreativním mladým designér?m, kte?í mají zájem prezentovat své práce a zárove? je konfrontovat s pracemi designér? jiných.

V p?ípad? zájmu zašlete prosím své cv a portfolio svých prací o maximální velikosti 2MB manažerce Galerie Václava Špály Marian? J?dové na emailovou adresu judova@spalovka.cznejpozd?ji do 17. b?ezna 2009.

Kontakt:

 Galerie Václava Špály, Národní 30, 110 00 Praha 1

www.spalovka.cz, judova@spalovka.cz, +420 602 675 362 

 

Konkurz na ?editele/lku kulturního za?ízení ve Valašském Mezi?í?í

M?sto Valašské Mezi?í?í vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení funkce ?editel/(ka) Kulturního za?ízení m?sta Valašského Mezi?í?í, p?ísp?vkové organizace. P?edkladatel/ka  by m?l/a disponovat vysokoškolským ?i st?edoškolským vzd?láním; znalostí legislativy týkající se obce, p?ísp?vkových organizací a oblasti kultury. Uzáv?rka p?ihlášek 16. b?ezna 2009.

Konkurz na ?editele kulturního za?ízení ve Valašském Mezi?í?í

M?sto Valašské Mezi?í?í vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení funkce ?editel/(ka) Kulturního za?ízení m?sta Valašského Mezi?í?í, p?ísp?vkové organizace.

Požadujeme:

  * ukon?ené vysokoškolské vzd?lání (platové za?azení dle na?ízení vlády ?. 564/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, platová t?ída 12) pop?ípad?

      ukon?ené vzd?lání VOŠ nebo ukon?ené st?ední vzd?lání s maturitní zkouškou  (platové za?azení dle na?ízení vlády ?. 564/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, platová   t?ída 9)

    * p?íslušná znalost legislativy týkající se obce, p?ísp?vkových organizací a oblasti kultury

    * ?idi?ský pr?kaz skupiny B

 

Nabízíme:

    * zajímavou pracovní nápl?, pracovní pom?r na dobu neur?itou.

Více na www.valasskemezirici.cz, (ú?ední deska), na ú?ední desce M?Ú ul. Soudní 1221. Bližší informace sd?lí Mgr. Ji?í Pernický, místostarosta m?sta, tel. 571674250 nebo 571674251.

 

Nový grantový program Getty Images v oblasti fotografie

Getty Images rozši?uje sv?j stávající program “Editorial Photography Program” o novou grantovou aktivitu,  která je sm??ována k um?lecké komunit? fotograf?/fotografek zachycujících ?innost neziskového sektoru. Nový program nese název “Getty Images Grants for Good”. V rámci tohoto programu budou v roce 2009 ud?leny dv?ma fotograf?m/fotografkám ceny ve výši 15.000 USD a to na prokrytí náklad? spojených s tvorbou p?esv?d?ivého vizuálního sv?dectví o neziskové organizaci, kterou obdivují. Vzniklé fotografie mají vypovídat nejen o organizaci jako takové, ale zejména o práci, kterou ta která organizace realizuje. Uzáv?rka pro p?edkládání grantových žádostí je 15. dubna 2009.

Getty Images has announced an  expansion of its editorial photography grant program to involve  the creative community in recognizing the good work of the non-profit sector. The new “Getty Images Grants for Good” program  will award two photographers $15,000 each to cover costs associ-  ated with creating compelling imagery to raise awareness about  the issues and work of a nonprofit they admire. In addition to the cash prize, the winning photographers will  have the option to collaborate with Getty Images’ team of art  directors, photo editors, and producers during the execution of  their project. The resulting work will be showcased on the company’s Web site and will be used by the nonprofit to develop more  powerful visual communications.?The Getty Images Grants Program is an offshoot of the Grants for  Editorial Photography program, which awards five grants of  $20,000 annually in support of visionary new work by established  and rising photojournalists. The next deadline for the editorial  photography program is May 15, 2009.Deadline: April 15, 2009

http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/

 

Výzkumný reziden?ní pobyt pro um?lce a um?lkyn? z oblasti digitálních médií

ISIS Arts nezisková organizace se sídlem v britském Newcastelu vyhlašuje t?ítýdenní  výzkumný reziden?ní pobyt (research residency) pro um?lce z oblasti  digitálních médií. B?hem reziden?ního pobytu mohou um?lci využít studio v Newcastelu upon Tyne, podporu ve výši Ł1200 na pokrytí výdaj? spojených s cestou a ubytováním stejn? jako vybavení a technickou podporu centra ISIS. Reziden?ní pobyty prob?hnou v období od dubna do ?ervna 2009. Zájemci o reziden?ní pobyt by m?li disponovat následujícími dovednostmi ?i zkušenostmi: schopnost analýzy, interpretace a prezentace ideí; zkušenost s využitím digitálních médií p?i tvorb? um?leckého díla; zkušenost s ?asov? omezenými podmínkami reziden?ního pobytu. Pobyt není ur?en pro studenty um?ní.Uzáv?rka pro p?edkládání žádostí o pobyt je 20. b?ezna 2009.

ISIS Arts Research Residencies

Media artists, UK and beyond, are invited to apply for a three-week research residency at ISIS Arts, Newcastle Upon Tyne, UK between April to end of July 2009. Deadline for applications is Friday 20th March 2009.

Artists are offered a self-contained city centre studio space, a fee of Ł1200 (to include travel and accommodation costs) and access to ISIS equipment and technical support. The emphasis for this residency is on research not on finished art work. ISIS Arts is an artist led, visual and media arts organisation with an international artist residency, commissions, training and research programme. Their programme seeks to address themes of identity and cultural understanding and they engage with artists to produce work that challenges and presents social issues within new contexts. ISIS has two studio spaces for visiting artists, a media training room, and an inflatable touring venue for sharing media arts with a wider audience. From their Newcastle base. ISIS works with over 100 artists a year supporting practice and exchange. The ISIS Arts Research Residency programme started in 2005 and has included artists such as Joseph DeLappe (US), Mark Vernon (UK), Germaine Koh and Gordon Hicks (Canada), Monica Ross (UK), Kelly Richardson (UK, Canada), Francis Gomila (Germany), Jorn Ebner (Germany, UK)

Selection criteria:

The ability to research, interpret and present ideas.

Experience of using digital media in the creation of art works.

Experience of working on fixed term residencies with deadlines.

A professional practice, students not eligible.

 

To apply please include:

 

Project description

Artist Statement and current CV

Supporting material/documentation of previous work - can be cd, dvd, jpegs - please include and an SAE with adequate postage for return of materials.

Statement about why you want to work with Isis Arts

 

Please send your application to: ISIS Arts, 1st Floor, 5 Charlotte Square, Newcastle upon Tyne, NE1 4XF. Applications via email will also be accepted.

For more information about this opportunity and application process please email isis@isisarts.org.uk or phone 0191 261 44 07. For more information on ISIS Arts please visit: www.isisarts.org.uk

 

DEADLINE: Friday 20th March 2009. Selection will take place before end of March all applicants will be notified shortly after that.

 

Equal Opportunities

ISIS Arts seek to ensure that no present or potential member of staff or project participant is treated less favourably than another on grounds of age (up to statutory retirement age), class colour, disability, ethnic origin, gender, marital status, political persuasion or sexual orientation. ISIS Arts premises have limited access. However, we aim to ensure that as many of our activities are as accessible as possible. If you have any particular access needs, please contact us.

Contact:

Sharon Bailey

Co Director ISIS Arts

ISIS Arts

First floor

5, Charlotte Square

Newcastle upon Tyne

NE1 4XF

UK

 

Tel: +44 (0) 191 261 4407

Fax: +44 (0) 191 261 6818

http://www.isisarts.org.uk/

 

Národní galerie vyhlašuje sout?ž o grafickou podobu webových stránek

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou sout?ž na nový design webových stránek. Nová podoba by m?la vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v sou?asném designu. Cílem je rychlý, ?itelný a p?ehledný web, na který se návšt?vníci budou rádi vracet.Vít?zný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- K?. Uzáv?rka sout?že je 31. b?ezna 2009.

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou sout?ž na nový design webových stránek.

Nová podoba by m?la vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v sou?asném designu. Cílem je rychlý, ?itelný a p?ehledný web, na který se návšt?vníci budou rádi vracet.

Vít?zný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- K?. ?ástka bude vyplacena po kontrole technické správnosti materiál? a po p?ípadných nutných úpravách. Národní galerie v Praze si vyhrazuje právo vít?zný návrh nerealizovat.

Podmínky ú?asti

* Podmínkou ú?asti jsou p?edchozí zkušenosti s realizací designu webových stránek (ú?astník doloží minimáln? 2 funk?ními odkazy nesoucí jeho podpis)

* Každý ú?astník sout?že m?že dodat nejvýše dva projekty.

 

Kritéria hodnocení

* originalita

* p?ehlednost

* nalezení rovnováhy mezi moderním designem a tradicí, kterou NG p?edstavuje

* spln?ní veškerých formálních požadavk? a termínu dodání podklad?.

 

Uzáv?rka sout?že

Uzáv?rka sout?že je 31. b?ezna 2009.

 

Vyhlášení vít?ze

Vít?zný návrh vybere výše zmín?ná komise do 30. dubna 2009. Vít?z bude informován emailem, o výsledku sout?že bude též informováno prost?ednictvím webových stránek v sekci výb?rové ?ízení.

 

Kontakt:

 

Tomáš Krej?a

Národní galerie v Praze - odd?lení prezentace a propagace

Mob: 606 795 877

Tel: 224 301 167

e-mail: krejca@ngprague.cz

http://www.ngprague.cz/cz/128/3226/clanek/graficka-soutez—novy-design-webovych-stranek-narodni-galerie-v-praze/

 

?eská filmová komora hledá do svého týmu ?editele/?editelku

?eská filmová komora (?FK) hledá ?editele/?editelku. Jeho/Její pracovní náplní bude praktická koordinace chodu celé spole?nosti a jednotlivých ?len? týmu; ?ízení ?innosti ?eského filmového centra; fundraising a finan?ní supervize; organiza?ní zajišt?ní projekt? a akcí po?ádaných v ?eské republice a v zahrani?í; spolupráce se zakladateli ?FK, s Ministerstvem kultury ?R a filmovými subjekty. Uzáv?rka pro p?edkládání nabídek je 15. b?ezna 2009.

Více informací a další podmínky na www.filmovakomora.cz

Zahájení ?innosti: co nejd?íve

 

Své životopisy s p?ípadným kontaktem na referen?ní osoby a s pr?vodním dopisem nám do 15. 3. 2009 posílejte na info@filmovakomora.cz

Newsletter 06

Sout?že

CAA Eighth International Student Design Competition 2010

Více informací o sout?ži a podmínkách na www.comarchitect.org 

———————————————————————————————————————————————–

Celeste Prize 2009 mezinárodní cena sou?asného um?ní

Nová mezinárodní cena Celeste Prize, ve které um?lci rozhodnou, kdo obdrží 5 cen v hodnot? 40. 000 Euro v p?ti kategoriích malba, fotografie a digitální grafika, socha a instalace, video a animace a živá média.  Vyhlášení vít?z? a vystavení prací prob?hne v Berlín? v zá?í 2009. Ze 46 finalist? vybere p?t vít?z? mezinárodní porota. Celeste Prize je organizována neziskovými subjekty v Itálii a N?mecku. Uzáv?rka pro p?edkládání projekt? do sout?že je 30. ?ervna 2009.

Celeste Prize is an international contemporary arts prize and an online community for arts professionals

http://www.celesteprize.com

———————————————————————————————————————————————–

Stipendia, rezidence

Centrum um?ní CAMAC nabízí rezidence pro um?lce/um?lkyn? všech disciplín

Centrum um?ní CAMAC ve francouzském m?st? Marnay sur Seine nabízí m?sí?ní až šestim?sí?ní reziden?ní pobyty pro za?ínající i etablované um?lce/um?lkyn? ze všech zemí a disciplín; (literatury, malí?ství, socha?ství, architektury, designu, multimédií, video artu, nových technologií, hudby, tance etc.). Uzáv?rka pro podávání p?ihlášek je 18. února 2009 a 30. dubna 2009.

http://www.camac.org/index_camac.htmFor more information and to apply:?Camac?Jean-Yves Coffre?jycoffre@camac.org??Camac?1 grande rue?10400 marnay sur seine

———————————————————————————————————————————————–

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém sv?t?

Evropská komise p?ijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zam??uje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odv?tví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým pr?myslem a filmovými tv?rci z t?etích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty p?edložené odborníky z audiovizuálního odv?tví z EU a ze t?etích zemí finan?ní prost?edky ve výši 15 milion? EUR. Spolupráce s evropským filmovým pr?myslem je celosv?tov? velmi žádaná, jak ukazují po?áte?ní úsp?chy p?ípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla ?ástku 2 milion? EUR na 18 projekt?, na nichž se podíleli mezinárodní partne?i, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

Výzva k p?edkládání návrh? v rámci programu MEDIA International a seznam úsp?šných uchaze??:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Informace o programu MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

———————————————————————————————————————————————–

Výzva pro p?edkládání projekt? Artwall 2009

Centrum pro sou?asné um?ní Praha o.p.s. vyhlašuje konkurz na ?ty?i výstavní projekty ur?ené pro V. ro?ník Galerie Artwall. Mottem letošního ro?níku je stejn? jako v lo?ském roce Vox Populi. Toto téma vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaru?uje ú?innou a svým zp?sobem autoritativní komunikaci s ve?ejností. „Hlas lidu“, který v minulosti sloužil cíl?m demokratickým i demagogickým, prochází v rámci projektu Vox Populi kritickou analýzou, práv? tak jako postavení samotného um?lce vstupujícího do konfrontace s ve?ejným prostorem. Na základ? bou?livých ohlas? na výstavu „Kolektivní identita“ se domníváme, že toto téma dokáže oslovit široké spektrum divák? a tím podpo?it pr?nik sou?asného um?ní do pov?domí spole?nosti.Uzáv?rka pro podání návrh? je 28. února 2009.

VOX POPULI 2009

Návrhy spolu se stru?ným popisem projektu zasílejte na adresu zuzana.stefkova@fcca.cz ve formátu jpg nebo pdf do 28. února 2009.  

Centrum pro sou?asné um?ní Praha, o.p.s.

Poštovní kontakt: CSU Praha, Jelení 9, 118 00 Praha 1

Tel. 731 512 512, zuzana.stefkova@fcca.cz

http://www.artwall.cz 

———————————————————————————————————————————————–

Výtvarní um?lci - dan?, pojišt?ní sociální, pojišt?ní zdravotní v r. 2009

V roce 2009 došlo proti roku p?edešlému v postavení výtvarných um?lc? jako osob samostatn? výd?le?n? ?inných k jediné, ale zásadní zm?n?; ta se netýká ani daní, ani zdravotního pojišt?ní, ale sociálního zabezpe?ení. Zanikla možnost prohlásit autorskou ?inost za soustavnou nebo nesoustavnou a v p?ípad? nesoustavnosti se tak vyvázat z povinností v??i ?eské správ? sociálního zabezpe?ení. Každý, kdo je ?inný podle autorského zákona, by? je sou?asn? zam?stnán, nebo je ve starobním d?chodu apod. je povinen - pokud již tak neu?inil v p?edešlých létech - se do 8. února 2009 na správ? sociálního zabezpe?ení p?íslušné podle místa trvalého bydlišt? zaregistrovat, p?esn?ji podat na p?edepsaném tiskopise “Oznámení o zahájení samostatné výd?le?né ?innosti”; tam obdrží Identifika?ní lístek OSV? a sv?j variabilní symbol. Tím letos nov? vzniklá povinnost kon?í a další d?sledky se projeví až po podání da?ového p?iznání za rok 2009 v roce 2010.

Dan? a postavení výtvarného um?lce odvozené ze Zákona o daních z p?íjm?:

Výtvarný um?lec spadá da?ov? mezi osoby samostatn? výd?le?n? ?inné (OSV?), dosahující p?íjmy nikoliv z podnikání, ale “z jiné samostatné výd?le?né ?innosti” (Zákon o daních z p?íjm?, § 3, odst. 1, písm, b, § 7, odst. 2, písm. a), tento p?íjem je definován jako p?íjem z nezávislé ?innosti (d?íve svobodné povolání; § 22, odst. 1, písm. f, bod. 1 cit. zákona). Proti roku 2008 beze zm?ny.

Paušál výdaj? (pokud není vedeno ú?etnictví nebo da?ová evidence) ?iní 40 %. Proti roku 2008 beze zm?ny. (Minimální základ dan?, který se této kategorie OSV? nikdy netýkal, byl zrušen již s platností pro rok 2008.)

 

Zdravotní pojišt?ní - proti roku 2008 beze zm?ny.

(Obecn? platné údaje na p?íkladu Všeobecné zdravotní pojiš?ovny ZDE, p?ípadn? vyhledejte na stránkách své zdravotní pojiš?ovny.)

 

Sociální zabezpe?ení: z?stává v platnosti již zavedené rozd?lení na OSV? vykonávající hlavní samostatn? výd?le?nou ?innost a OSV? vykonávající vedlejší samostatn? výd?le?nou ?innost (tj. je sou?asn? v pracovním pom?ru, v d?chodu nebo v dalších vyjmenovaných p?ípadech), což má význam p?edevším p?i ur?ování povinnosti platit zálohy na pojistné. Proti roku 2008 beze zm?ny.

Sazba pojišt?ní snížena o 0, 4 % - z 29,6 % v roce 2008 na 29,2 % v roce 2009.

Ú?ast na nemocenském pojišt?ní u OSV? z?stává nadále dobrovolná. Proti roku 2008 beze zm?ny.

www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm

———————————————————————————————————————————————–

Newsletter 05

Zítra se bude šet?it všude: Jak se finan?ní krize dotkne um?ní?Podle všech indicií ?ekají kulturní oblast a veškerý “kreativní pr?mysl” v p?íštích letech hubené ?asy, alespo? pokud jde o finance. Za?alo to v Americe, pokra?uje Nobelovou cenou a nep?íjemné novinky má pro živé um?ní i ?eské ministerstvo kultury. Kulturní molochové a po?adatelé komer?ních kulturních akcí jsou už nyní (alespo? v zahrani?í) v nesnázích nebo krachují, ?eský vývoj lze z prvních projev? potíží dob?e odhadnout. Mají pravdu ?elní p?edstavitelé Evropské unie, když sázejí na kulturu jako na možný motor vehiklu, který nás vyveze z krize ven? 

 

První rány ve sv?t?: opera, výtvarné um?ní, Nobelova cena

O skute?né krizi v kulturní sfé?e už lze hovo?it v USA, kde je systém podpory um?ní postaven na tradici filantropie firem a jednotlivých dárc?. V období finan?ní krize však soukromých dárc? ubývá. Prezident Kennedyho centra ve Washingtonu a známý krizový manažer Michael Kaiser, který dokázal pomocí soukromých pen?z uchránit od bankrotu nap?íklad Royal Opera House v Londýn?, k tomu uvádí: ” Nikdo si zatím nedovede p?edstavit, kde se to zastaví. Dosud jsem dary a dotace nevid?l nikdy klesat takovou rychlostí.” (deník Baltimore Sun 23. 11. 2008) Ve Spojených státech už kv?li krizi padla první opera (v Baltimore) a další instituce jsou nuceny posouvat naplánované premiéry (nap?íklad Washington National Opera nákladný Wagner?v Prsten Nibelung?v).

M?ní se také trh s výtvarným um?ním. V proslulé newyorské auk?ní síni Sotheby’s sice v listopadu zlomili ?adu rekord? v prodeji jednotlivých kus?, to zásadní ale z?stalo skryto: celkové výnosy aukce byly polovi?ní, než se ?ekalo. ?ada d?l van Goghových, Cézannových, Matissových, Monetových nebo Modiglianiho z?stala bez kupce. Je tedy z?ejmé, že krize zatím nezasáhla extrémn? bohaté zákazníky; p?esto podle p?edstavitel? auk?ní sín? (Daily Telegraph 17. 11. 2008) nastal ?as p?ehodnotit ceny vzhledem k budoucí poptávce a kupní síle sb?ratel?.

Skute?nou pikanterií je ale Nobelova cena. Správci jm?ní Alfreda Nobela, jak o tom referuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (9. 12. 2008), uložili obrovské základní jm?ní na nevhodný ú?et a p?íští rok hrozí, že reálná hodnota slavného ocen?ní bude ve výši dvou t?etin sou?asné ceny. Opakovala by se tak situace z dob obou sv?tových válek a krize t?icátých let minulého století.

?eské firmy jsou opatrné

Podobný neblahý vývoj v podpo?e kultury ze soukromého sektoru lze o?ekávat v p?íštích letech také u nás, kde však kultura soukromého sponzoringu ješt? ani nesta?ila vyklí?it. Mnoho firem s rozhodnutím, zda a koho podporovat, otálí víc než jindy - ?eká na kone?né hospodá?ské výsledky roku 2008, podle nichž uzp?sobí své marketingové plány na rok 2009.

To se týká nap?íklad Karlovarských minerálních vod (KMV), a. s., výrobce minerálek Mattoni nebo Magnesia, které významn? sponzorují prestižní kulturní akce, nap?íklad Prague Biennale nebo sout?že Czech Grand Design a Magnesia Litera. Tisková mluv?í KMV Št?pánka Filipová k nadcházejícímu roku ?íká: ” Aktuální ekonomická situace ur?it? ovlivní i marketingové výdaje naší firmy v roce 2009 a jejich strukturu.” Na dotaz A2 na zvyšování nebo snižování výdaj? na marketing ale už konkrétní být nechce: ” V tuto chvíli není možné ?íci víc.”

Zástupci ?eské spo?itelny (?S), jednoho z d?ležitých tuzemských firemních dárc? z bankovního sektoru, doufají v udržení sou?asných podmínek. ” Pokra?ujeme v pln?ní všech dlouhodobých sponzorských smluv,” uvádí Pavla Langová z tiskového odd?lení. To je jist? dobrá zpráva pro velké hudební akce jako Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival ?eský Krumlov nebo Smetanova Litomyšl, na n?ž se ?S v kulturním sponzoringu zam??uje. Bude i objem pen?z stejný? ” ?ástka ur?ená ke sponzoringovým aktivitám v p?íštím roce bude obdobná jako letos, její výši považujeme za interní,” dodává Langová.

Nadace v potížích

V obtížné situaci jsou už nyní ?eské kulturní nadace. Prost?edky, jež mají rozd?lovat um?lecké obci, se generují p?edevším z výnos? jejich jm?ní. Ta mají uložena do nemovitostí, dluhopisových i smíšených podílových fond? a spo?ících ú?t?. Tyto instrumenty jim ale letos vinou krize nep?inesou tém?? žádný zisk.

Nadace ?eský hudební fond (N?HF), jedna z nejv?tších kulturních nadací u nás, bude v roce 2009 z?ejm? nucena podstatn? snížit ?ástku, kterou byla zvyklá každoro?n? rozd?lovat. Za rok 2006 ?inily výnosy z uloženého nada?ního jm?ní 3,9 milionu korun, o rok pozd?ji to bylo 1,7 milion? a za rok 2008 to podle prognóz bude okolo šesti set tisíc. B?hem dvou let tedy výnosy poklesly více než 6,5krát.

Ohroženy jsou p?edevším subjekty, které jsou stálými p?íjemci grantu od N?HF a jejichž ?innost na této nadaci v podstat? závisí. Je to p?edevším Hudební informa?ní st?edisko, jediné ?eské informa?ní centrum o sou?asné hudb? sm?rem do zahrani?í, a také Kruhy p?átel hudby, sí? drobných organizací, které po?ádají v malých m?stech koncerty vážné hudby. ” Kruhy p?átel hudby jsou ohromná aktivita, provozovaná nadšenci. Jinak by se do malých ?eských m?st kvalitní vážná hudba nedostala. Pokud p?ísp?vek pro n? skon?í, p?jde o nevratnou ztrátu,” ?íká ?editel nadace Miroslav Drozd.

Jistý problém je také v právní úprav?, která vymezuje p?sobení nadací. Drtivá v?tšina majetku N?HF je zapsána jako nada?ní jm?ní (pro transparentnost). V nada?ním zákon? je klauzule, že nada?ní jm?ní se nesmí snižovat, v opa?ném p?ípad? ho nadace musí dorovnat. ” Ale s finan?ní krizí nikdo nepo?ítal. Hodnota nada?ního jm?ní se nyní bez našeho zavin?ní snižuje a nada?ní zákon se tak vlastn? dostal do v?cného rozporu se skute?ností,” uvádí k tomu Drozd. Nadace však má k dispozici ješt? takzvaný ostatní majetek. M?že s ním disponovat? A jak se zhodnocuje? ” Velkou ?ást ostatního majetku, ?ty?iadvacet milion?, máme uloženou ve smíšeném podílovém fondu ?P Invest. Kdybych je te? cht?l vybrat, tak dostanu tém?? o osm milion? mén?,”vysv?tluje Drozd.

Obdobn? jsou na tom i jiné nadace. Nap?íklad Nadace ?eský literární fond (N?LF) se zavázala státu, od kterého má (podobn? jako N?HF) sv??ené prost?edky ke zhodnocování z Nada?ního investi?ního fondu, že v grantovém ?ízení rozd?lí v p?íštím roce zhruba 900 ti síc korun. Ale na výnosech z onoho sv??eného jm?ní letos dostane kv?li finan?ní krizi t?etinu, pouhých 300 tisíc. ” Celkov? rozd?líme sice obdobnou ?ástku jako loni [ 3,5 milionu - pozn. red.], ale klesající výnosy jsme nuceni dopl?ovat z ostatního majetku nadace, který se tímto snižuje, a ú?etn? kon?íme neustále v ?ervených ?íslech,” popisuje sou?asný stav ?editel nadace Michal Novotný.

Nadace jsou tak nuceny m?nit podmínky pro ud?lování dotací a jednotlivé kategorie možných p?íjemc? grant?. Pro rok 2009 tak od N?LF nic nedostanou, stejn? jako v p?ípad? N?HF, oborové ?asopisy. Ob? nadace za sou?asné situace považují jejich podporu za p?ílišný luxus.

Státní dotace na živé um?ní klesnou o 35 procent

Úpadek donátorství a potíže nadací zp?sobí, že se mnoho kulturních organizátor? uchýlí k žádosti o státní dotaci. Vzroste po?et žadatel? o stejný nebo dokonce menší balík pen?z. Bude se rozd?lovat všem po troškách nebo se na velkou ?ást subjekt? ve?ejná podpora v?bec nedostane, a ony zkrachují. ?ernou vizi bohužel podporují zprávy z ministerstva kultury (MK). A?koliv celkové prost?edky pro MK na rok 2009 se reáln? zvýší o 113 milion?, v návrhu rozpo?tu v poslanecké sn?movn? jsou nyní prost?edky p?erozd?leny v neprosp?ch živého um?ní, které paradoxn? bude pot?ebovat podporu v p?íštím roce víc než kdy jindy. “ Pro p?íští rok byla vedením ministerstva kultury up?ednostn?na památková pé?e,” ?íká ?editel Odboru um?ní a knihoven František Zborník a dodává: ” P?ímo na dotace pro živé um?ní p?jde, krom? divadla, šedesát p?t procent ?ástky z minulého roku.”
Evropská unie: um?ní nás m?že vytáhnout z krize V listopadu 2008 se do Washingtonu sjížd?li vrcholní sv?toví politici, aby na summitu G20 spole?n? hledali východiska z hospodá?ské krize. Ve stejné dob? se v Berlín? konala konference Soul for Europe (Duše pro Evropu), kde se mluvilo o n??em dnes zdánliv? nepodstatném: o úloze kultury v sou?asném sv?t?. Sešli se na ní p?ední evropští politici, um?lci a byznysmeni.

Na rozdíl od politik? (p?edseda evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, evropští komisa?i Meglena Kuneva a Ján Fige?) a byznysmen? (?editel Dresdner Bank Andreas Georgi, ?editel automobilky Renault Louis Schweitzer), nebyly mezi um?lci známé tvá?e šoubyznysu ani p?edstavitelé velkých um?leckých institucí. V?tšinu t?chto ú?astník? konference tvo?ili p?edstavitelé nezávislé kultury (nap?íklad ?editel pražského Divadla Archa Ond?ej Hrab).

Tento think tank ukázal p?edevším na zp?sob, jakým se o problémech sou?asného sv?ta hovo?í na úrovni Evropské unie v souvislosti s kulturní oblastí. Zazn?ly p?edevším názory, že kultura v Evrop? není luxus, nýbrž základní pot?eba. Málokdo v Unii, snad krom? v?tšiny ?eských politik?, už také pochybuje o tom, že kulturní pr?mysl je dnes neodd?litelná sou?ást sv?tového hospodá?ství. To jsou teze, které je nutné, a zvláš? v této dob?, opakovat.

Víc než o finan?ních dopadech krize na kulturní sféru se diskutovalo o možné úloze um?ní a kultury v?bec v náprav? v?cí ve?ejných. Podle ú?astník? konference je um?ní obda?eno skute?nými nástroji k ?ešení krize. M?žou to být nástroje politické - um?ní je velmi efektivní p?i odstra?ování mrtvých myšlenek - i ekonomické: podíl kultury na HDP evropských zemí je nyní nejdynami?t?ji rostoucím ” pr?myslem”. Proto panuje shoda, že do kultury bude nutné i v dob? krize investovat. Jak, je zatím nejasné.

A jak se zm?na prost?edí odrazí na tvorb?? Zásadní otázka je, jak se um?lci (s markantn? zhoršeným zázemím) postaví k novým inspira?ním výzvám a témat?m nadcházejícího období. Dovedou reagovat na vývoj naší spole?nosti a d?lat skute?n? aktuální um?ní? Ne všichni mají obavy. Nap?íklad peruánský spisovatel Mario Vargas Llosa se p?i nedávné návšt?v? Špan?lska vyjád?il nanejvýš optimisticky (pro Latin American Herald Tribune 15. 11. 2008). Na dobu krize se t?ší. ” Bude to velmi stimulující období,” prohlásil.

Autor: Jan Vávra

?lánek byl publikován s laskavým svolením ?trnáctideníku A2, který vyšel dne 7. 1. 2009

 

Program EU Culture hledá odborného pracovníka/odbornou pracovnici

?eská kancelá? programu Evropské unie Culture vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení pracovního místa odborné pracovnice/odborného pracovníka. P?edpokládaný datum nástupu je únor 2009. Uzáv?rka pro p?edkládání nabídek je 23. ledna 2009.

 

 

Požadavky: 

výborná znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyk? – francouzština, n?m?ina – vítána) 
orientace v kulturní oblasti 
znalost problematiky Evropské unie 
znalost práce na PC 
komunikativnost

Informace o programu Culture a ?innosti kancelá?e naleznete na www.programculture.cz; s p?ípadnými dotazy se obracejte na info@institutumeni.cz

Sv?j životopis a motiva?ní dopis zasílejte do pátku 23. ledna 2009 na výše uvedenou e-mailovou adresu, p?ípadn? poštou na adresu

?eská kancelá? Culture

Institut um?ní-Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

 

Fond kultury Zlínského kraje

Fond kultury Zlínského kraje vyhlásí v roce 2009 t?i výb?rová ?ízení pro žádosti o dotace na podporu kulturních aktivit. Uzáv?rka pro první kolo žádostí je 31. ledna 2009, ve druhém kole je t?eba podat žádost do 30. dubna 2009 a ve t?etím do 15. ?ervence 2009. V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpo?eno 216 žádostí, mezi po?adatele kulturních akcí bylo rozd?leno 4 134 000 K?.

 

 

Posláním Fondu kultury Zlínského kraje je podporovat rozvoj kultury a um?ní ve Zlínském kraji a p?ispívat k tomu, aby život jeho obyvatel byl kulturn? bohatší, rozvíjel hodnoty duchovní i estetické. Fond podporuje ?innost p?veckých, folklorních, divadelních a obdobných zájmových skupin pro d?ti i dosp?lé, p?ispívá na vydávání publikací, na tvorbu um?leckých d?l a na po?ádání nevýd?le?ných akcí.

V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpo?eno 216 žádostí, mezi po?adatele kulturních akcí bylo rozd?leno 4 134 000 K?.

Nejvíce finan?ních prost?edk? putovalo v roce 2008 na podporu hudebních a folklorních aktivit. Podpora sm??ovala do jednotlivých oblastí v následujícím po?adí (vzhledem k provázanosti jednotlivých obor? je roz?len?ní jen orienta?ní):

1. hudební produkce (p?vecké sout?že, p?ehlídky hudebních skupin, koncerty, hudební festivaly atd.): 71 podpo?ených aktivit

2. podpora ?innosti folklorních skupin a jejich aktivit (v?etn? podpory um?leckých ?emesel a lidových tradic): 60 podpo?ených aktivit

3. divadlo: 16 podpo?ených aktivit

4. kulturn?-vzd?lávací akce: 14 podpo?ených aktivit

 

Aktivity Fondu rozvoje Kultury Zlínského a jejich rozvoj je zakotven ve strategickém cíli „Zvýšit výdaje na financování kultury ve Zlínském kraji „ konkrétn? v bod? 1.1. Zkvalitnit p?ípadn? rozší?it institucionální stránku krajských regionálních finan?ních nástroj? v oblasti kultury jako sou?ást strategického materiálu Koncepce rozvoje kultury Zlínského kraje z roku 2005. 

 

Reziden?ní pobyt pro 3 výtvarné um?lce v japonském Kamiyama

Cílem reziden?ního pobytu na japonském venkov? je spoluvytvá?ení “Kamiyama International Cultural Village”. Reziden?ní program za?íná v zá?í 2009 a kon?í v listopadu téhož roku. Program je sm??ován k podpo?e um?lc? z následujících disciplín: malba, kresba, socha, instalace, land art. Granty nejsou ur?eny na podporu performing art ?i um?leckého managementu. Uzáv?rka pro p?edkládání žádostí je 1. b?ezna 2009.

 

 

Kamiyama Artist in Residence
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village”
http://www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/580/
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” is the main purpose behind the KAIR Project. Our hope is that the artists will produce works full of originality, influenced by the experience of spending time amidst the timeless nature of Kamiyama, deep in the Japanese countryside, and inspiration from interacting with the friendly local people.

PERIOD OF PROGRAM

September 1 - November 9, 2009

NUMBER OF INVITATION ARTISTS
3 artists

APPLICATION REQUIREMENTS

To apply for the program, applicant must:

be involved with painting, drawing, sculpture, installation, land art and other art making. Grants are not made in the disciplines of performance art or production art.

be able to be independent and capable of working and living on one’s own.

be able to produce at least of one piece of art and give a presentation of works including display and withdrawal for oneself within the period.

understand the purpose of one’s visit to KAIR, and be able to present over 4/5 of period of our program in Kamiyama.

be able to lead community life with other artists on the program and to communicate with local people including the exchange program.

be able to speak and understand either English or Japanese daily conversation.

be in good health

HOW TO APPLY
Applicants are asked to write required documents in either Japanese or English.

Deadline: 01/03/09

 
Kontakt:


The Kamiyama Artist in Residence Committee
132 Jinryo Aza Nakazu, Kamiyama-cho Myozai-gun
771-3310  TOKUSHIMA
Japan
tel: +81-88-676-1177
fax: +81-88-676-1177
info@in-kamiyama.jp

www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/

 

Olomoucký kraj vyhlašuje ceny v oblasti kultury

Olomoucký kraj vyhlašuje nominace na ud?lení cen v oblasti kultury v kategoriích Cena za celoživotní p?ínos v oblasti kultury, Výjime?ný po?in roku v oblasti profesionálního um?ní, Výjime?ný po?in v oblasti neprofesionální um?lecké ?innosti, Výjime?ný po?in v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot a Osobnost roku v oblasti kultury.Nominace je možné zasílat do 31. ledna 2009.

 

 

Náležitosti písemného návrhu: - navržená kategorie, název realizované aktivity, charakteristika p?ínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj, jméno a p?íjmení nebo název navrhované instituce, adresa - navrhovatel – jméno a p?íjmení nebo název instituce, adresa.

Kontakt:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Krajský ú?ad Olomouckého kraje,

odbor kultury a památkové pé?e, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

 

Sout?ž na zhotovení um?leckých d?l pro Národní muzeum um?ní 21. století v ?ím?

Mezregionální ?editelství pro ve?ejné práce v Laziu, Abruzzo a Sardinii (Inter-Regional Superintendency for Public Works of Lazio, Abruzzo and Sardinia) vyhlašuje mezinárodní výzvu pro mladé um?lce na zhotovení dvou d?l do Národního muzea um?ní 21. století. Muzeum bude projektováno architektkou Zahou Hadid na pozemku ležícím u Via Guido Reni v ?ím? a bude otev?eno v roce 2009. Celková ?astka na zhotovení dvou d?l je 1, 130,000 Euro. Uzáv?rka pro p?edložení nabídky je 7. února 2009.

 

 

Two works of art for the MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome

MAXXI2percento is an international call for artists for the realisation of two works of art for MAXXI, the new national museum of 21st-Century Art, designed by Zaha Hadid for a lot in Via Guido Reni in Rome, which will be inaugurated in 2009. The competition is held by the Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, along with PARC – Direzione generale per la qualitŕ e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’atre contemporanee.

MAXXI, the first national museum dedicated to contemporary art, calls for the realisation of two works of art: one for the building’s main entrance lobby; the other for the exterior grounds. The overall budget for the two works will be 1,130,000 euros.

The competition is in keeping with Legislation 717 of 1949, also known as “the 2% law”, according to which federal administrations and all public bodies that undertake the construction of new public buildings must devote no less than 2% of the total estimated costs to the production of art works.

The indoor work will be installed in the main entrance lobby, a vast and prevalently vertical space, and should be suspended at least 3 meters from the floor. The budget for this work is 430,000 euros.

The outdoor work will be freely placed in an area that includes both open spaces and areas covered by projecting architectural volumes, with a maximum height of 5.5 meters. The budget for this work is 700,000 euros.

The competition is open to artists of every nation, with the option of participating individually or as a group. The deadline for entries is February 7, 2009, exactly 120 days from the original date of publication of the announcement in the Official Journal of the European Union (October 11, 2008).

Entries will be examined by a jury composed of 7 members: Francesco Prosperetti, General Director of PARC; a representative of the aforementioned Provveditorato interregionale for Lazio, Abruzzo and Sardegna; Maria Vittoria Marini Clarelli, Superintendent of the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contempornea, Rome; architect Zaha Hadid; artists Alfredo Jaar and Giuseppe Penone; art critic Mario Codognato.

The competition is organized in two phases: in the first phase, the jury will select a maximum of six artists who will be invited to present a draft of the work; in the second phase, the jury will choose the winners to whom the two works will be commissioned.

The rules of the competition and the details of the sites designated to host the works of art are available at http://www.parc.beniculturali.it and http://www.infrastrutture.gov.it


For further information:
http://www.parc.beniculturali.it
maxxi2per100@beniculturali.it

ph. + 39 06 32101827 (from 2:30 to 6:30 pm)

 

Nadace pro sou?asné um?ní Praha vypisuje 17. ro?ník grant?

 

Zdrojem finan?ních prost?edk? pro granty ud?lené v roce 2009 je výnos z p?ísp?vku NIF. Stejn? jako v minulých letech jsou vypisovány granty ve t?ech kategoriích: Grant na podporu prezenta?ního projektu pro jednotlivce nebo instituci. Grant na podporu realizace um?leckého díla ve ve?ejném prostoru. Grant na podporu um?lecké aktivity v oblasti sociální minority. Uzáv?rka žádostí je 31. ledna 2009

 

 

Žádosti na p?edepsaném formulá?i s uvedenými p?ílohami posílejte prosím poštou (ne kurýrem) na adresu: Nadace pro sou?asné um?ní Praha, Jelení
9, 118 00 Praha 1.

Bližší informace a formulá?e žádostí o granty naleznete na www.fcca.cz

O ud?lení grantu a jeho výši rozhoduje p?ti?lenná odborná komise NSU-Praha.

Výše jednotlivých grant? a jejich po?et závisí na výši výnos? z nada?ního jm?ní za rok 2008. Hodnota výnosu nebude známa p?ed 31. 1. 2009.

Dopl?kové granty ur?ené na díl?í podporu projekt? v pr?b?hu roku (maximální výše 20 000K?), nebudou v tomto prvním lednovém termínu ud?lovány. Pokud to hodnota výnosu z nada?ního jm?ní umožní, budou ud?lovány v následujících termínech: 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2009.